.

Bố Trạch nỗ lực xây dựng nông thôn mới - Kỳ 1: Dấu ấn nông thôn mới

Thứ Ba, 14/04/2015, 07:52 [GMT+7]

(QBĐT) - Năm 2010, khi vừa bắt tay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Bố Trạch có 18/28 xã đạt dưới 5 tiêu chí; 5/28 xã đạt 5-9 tiêu chí. Nhưng đến năm 2014, sau 4 năm thực hiện chương trình, toàn huyện chỉ còn 2/28 xã đạt dưới 5 tiêu chí (giảm 16 xã so với năm 2010); 8/28 xã đạt 5-9 tiêu chí (tăng 3 xã so với năm 2010). Những con số ấn tượng đó chính là thành quả đánh dấu sự nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bố Trạch trong xây dựng NTM.

Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.
Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.

Điểm nổi bật sau 4 năm xây dựng NTM là Bố Trạch đã vận động người dân cùng chung sức xây dựng NTM, nhất là trong công tác triển khai làm đường giao thông. Trong vòng 4 năm, đã có hơn 4.238 hộ tự nguyện hiến tài sản với tổng giá trị trên 9.841 triệu đồng và có hơn 4.862 hộ hiến đất với tổng giá trị trên 8.801 triệu đồng. Nhờ đó, đã kiên cố hóa 249,4km đường giao thông nông thôn, trong đó có 7km đường trục xã, liên xã; 235,4km đường trục thôn, ngõ xóm được bê tông hóa, cứng hóa và 7km đường trục chính nội đồng.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, khai thác các công trình thủy lợi cũng được chú trọng với hàng loạt các công trình như Hồ Khe Ngang (xã Phúc Trạch), hồ Khe Chè (xã Lý Trạch), đập dâng Cây Gáo (xã Hòa Trạch)... được sửa chữa nhằm phục vụ sản xuất và bảo đảm an toàn cho người dân. Cùng với đó, hệ thống điện lưới khu vực nông thôn được cải tạo đáng kể với tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên đạt 99,7%.

Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, huyện Bố Trạch đã phát huy hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương; xây dựng các mô hình kinh tế cho thu nhập cao, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 21,74% (năm 2010) xuống còn 8,81% (năm 2014). Đời sống của người dân nông thôn nhờ đó được cải thiện đáng kể với mức thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 25,7 triệu đồng.

Nói về kinh nghiệm xây dựng NTM, ông Trần Quang Vũ, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Bố Trạch cho biết: Trong quá trình triển khai xây dựng NTM ở địa phương, mọi việc đều được bàn bạc dân chủ, minh bạch, công khai, phát huy vai trò chủ thể, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đó chính là nhân tố đầu tiên, nhân tố cốt lõi tạo nên sự thành công của chương trình”.

Trong 19 tiêu chí của bộ tiêu chí quốc gia, có thể nói tiêu chí giao thông (tiêu chí số 2) và tiêu chí trường học (tiêu chí số 5) là những tiêu chí khó đạt được bởi phải cần nhiều nguồn vốn hỗ trợ đầu tư cho các hạng mục. Từ thực tế đó, huyện Bố Trạch đã phê duyệt Bộ thiết kế mẫu bản vẻ thi công, dự toán về kiên cố hóa kênh mương, cứng hóa đường giao thông nông thôn cho từng xã trên địa bàn huyện và xây dựng mẫu thiết kế một số công trình xây dựng dân dụng. Bộ thiết kế mẫu này chính là cơ sở để áp dụng vào việc thực hiện tốt các tiêu chí giao thông, thủy lợi, trường học trong xây dựng NTM trên địa bàn.

Hiệu quả của bộ thiết kế mẫu đã giải quyết được thủ tục giải ngân vốn xây dựng cơ bản, tiết kiệm được chi phí đầu tư và thời gian lập hồ sơ thiết kế, dự toán; thực hiện tốt công tác quản lý, nghiệm thu, thanh toán vốn theo quy định; làm thay đổi diện mạo về cơ sở hạ tầng của các xã; góp phần vào việc nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Bố Trạch.

Diện mạo nông thôn huyện Bố Trạch ngày càng khởi sắc.
Diện mạo nông thôn huyện Bố Trạch ngày càng khởi sắc.

4 năm, đó là khoảng thời gian chưa dài đối với một chương trình lớn như Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, nhưng những kết quả mà Bố Trạch đạt được thì rất đáng tự hào. Bởi nếu như trước đây, khi bắt tay triển khai chương trình, kết quả rà soát, đánh giá thực trạng NTM ở 28 xã trên địa bàn huyện theo 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia cho thấy: không có xã nào đạt trên 15 tiêu chí; có 5 xã đạt 10 - 14 tiêu chí, 5 xã đạt 5 - 9 tiêu chí, 18 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Nhưng đến năm 2014, có 2 xã đạt 19 tiêu chí (tăng 2 xã so với năm 2010); có 8 xã đạt 15-18 tiêu chí (tăng 8 xã so với năm 2010); có 8 xã đạt 10-14 tiêu chí (tăng 3 xã so với năm 2010); có 8 xã đạt 5-9 tiêu chí (tăng 3 xã so với năm 2010); có 2 xã đạt dưới 5 tiêu chí (giảm 16 xã so với năm 2010). Tỷ lệ bình quân số tiêu chí đạt chuẩn/xã là 12,03 tiêu chí/xã. Trong đó 2 xã Hoàn Trạch và Hải Trạch đạt 19/19 tiêu chí và đã được công nhận xã đạt chuẩn NTM; 2 xã Tân Trạch và Thượng Trạch là những xã đạt ít nhất (2 tiêu chí). Tỷ lệ bình quân số tiêu chí đạt chuẩn tăng thêm/xã là 2 tiêu chí/xã; điển hình có xã Hạ Trạch (tăng 10 tiêu chí), Hưng Trạch (tăng 8 tiêu chí), Nhân Trạch (tăng 11 tiêu chí)...

Năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI và cũng là năm đánh giá lộ trình triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM của huyện giai đoạn đầu với mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2015, toàn huyện có 7 xã đạt chuẩn NTM; phấn đấu bình quân mỗi xã hoàn thành thêm 3 tiêu chí NTM (đối với nhóm xã về đích 2015); cả huyện có 376 tiêu chí đạt chuẩn và đặc biệt là không có xã nào đạt dưới 5 tiêu chí.

Để đạt được mục tiêu này, trong thời gian tới Bố Trạch sẽ “tăng tốc”, tiếp tục ưu tiên tập trung nguồn lực và lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn để hỗ trợ vốn đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã; đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao gắn với điều kiện cụ thể và lợi thế sản xuất của từng địa phương nhằm từng bước cải thiện, nâng cao đời sống của người dân.

Thanh Hải

Kỳ 2: Sự bứt phá của các xã "tốp sau"