.

Quảng Trạch: Huy động được gần 1.600 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới

Thứ Sáu, 20/03/2015, 09:20 [GMT+7]

(QBĐT) - Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng toàn thể nhân dân trong huyện, qua 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Quảng Trạch đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn.

Đến nay, các địa phương trên địa bàn huyện Quảng Trạch đã thực hiện được 195 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, tăng 165 tiêu chí so với năm 2010. Trong đó, xã Cảnh Dương đã hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; xã Quảng Xuân đạt 18 tiêu chí, 4 xã đạt từ 15 đến 17 tiêu chí và có 12 xã đạt từ 5 đến 11 tiêu chí.

Trong 4 năm, toàn huyện đã huy động được gần 1.600 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới Trong đó, ngân sách Trung ương gần 137 tỷ đồng, ngân sách tỉnh, huyện, xã hơn 75,3 tỷ đồng, vốn vay ngân hàng hơn 1.300 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng  góp gần 25 tỷ đồng và các nguồn vốn doanh nghiệp, dự án, huy động các nguồn lực khác gần 21,5 tỷ đồng.

Từ các nguồn vốn trên, các địa phương đã xây dựng được 143 km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa được 34 km kênh mương, nâng cấp, xây dựng mới được 120 phòng học, gần 15 ngàn m2 khuôn viên trường học, 14 trụ sở Ủy ban nhân dân xã, 47 nhà văn hóa, 12 chợ nông thôn, 5 trạm y tế; xóa được 883 nhà tạm và xây dựng một số cơ sở hạ tầng, chương trình phát triển kinh tế-xã hội khác.

Thế Lực
 (Đài TT-TH Quảng Trạch)