.

Quảng Ninh: Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản tăng mạnh

Thứ Sáu, 10/10/2014, 11:00 [GMT+7]

(QBĐT) - Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của huyện Quảng Ninh trong 9 tháng đạt 2.695 tấn, trong đó khai thác 1.469 tấn (khai thác biển 1.212 tấn, nước lợ 135 tấn và nước ngọt 122 tấn), sản lượng thu hoạch từ nuôi trồng thủy sản 1.226 tấn.

Đội tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân xã Hải Ninh.
Đội tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân xã Hải Ninh.

Ngành thủy sản của huyện Quảng Ninh có bước phát triển ổn định nhờ đội thuyền đánh bắt xa bờ tăng về số lượng, với 780 chiếc (tăng 70 chiếc, có 8 chiếc công suất từ 90 CV trở lên). Ngư dân đầu tư ngư lưới cụ và phương tiện đánh bắt hiện đại vươn ra các ngư trường lớn.

Diện tích nuôi trồng thủy sản cũng liên tục mở rộng, đạt gần 1.066ha, trong đó diện tích nước mặn lợ  trên 121ha, nước ngọt 885ha.

T.Long