.

Các tổ chức phi chính phủ cam kết tài trợ vốn không hoàn lại 14 dự án

Thứ Ba, 07/10/2014, 16:23 [GMT+7]

(QBĐT) - Thông tin từ Sở Kế hoạch-Đầu tư cho biết, trong 9 tháng năm 2014, các tổ chức phi chính phủ đã cam kết tài trợ cho 14 dự án NGO trên địa bàn với số vốn 1.120 nghìn USD.

a
Khảo sát vườn ươm cây giống bản địa thuộc dự án bảo tồn và quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên Phong Nha-Kẻ Bàng.

Trong đó có một số dự án quan trọng như: dự án phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo tỉnh Quảng Bình; dự án hỗ trợ xử lý nước thải bệnh viện; dự án xây dựng hệ thống cấp nước 5 xã Hiền-Xuân-Tân-An-Vạn Ninh và KCN Áng Sơn; dự án quản lý bền vững rừng phòng hộ (JICA2); dự án cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn miền Trung tỉnh Quảng Bình; dự án cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình; dự án hỗ trợ y tế tỉnh Quảng Bình... đang triển khai các hạng mục theo tiến độ dự án.

Riêng dự án bảo tồn và quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng đang triển khai theo kế hoạch được duyệt như: hoàn thiện hồ sơ công nhận Di sản thiên nhiên thế giới về tiêu chí số VIII, IX và X trình UNESCO, khảo sát hệ thống thủy văn rừng tại khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, hoàn thành công tác trồng và khoanh nuôi tái sinh 650ha; hoàn thành thiết kế trồng rừng và tổ chức điều tra lập địa cho diện tích bổ sung của xã Trường Sơn và xã Xuân Trạch 1.300ha.

Tr.T