.

Hỗ trợ trên 28 tỷ đồng cho các tàu đánh cá ở vùng biển xa

Chủ Nhật, 14/09/2014, 08:31 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 12-9, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2502/QĐ-UBND về việc hỗ trợ 28,2 tỷ đồng thực hiện chính sách khuyến khích khai thác và dịch vụ khai thác hải sản ở các vùng biển xa cho các ngư dân trên địa bàn tỉnh, theo tinh thần Quyết định 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

>> Triển khai thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

Theo đó, UBND tỉnh sẽ trích từ nguồn "Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện Quyết định 48/2010/QĐ-TTg" thuộc ngân sách tỉnh năm 2014 để hỗ trợ cho ngư dân các địa phương mua nhiên liệu, máy thông tin liên lạc, bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên… đối với tàu đánh cá trên vùng biển xa.

a
Ngư dân xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới đóng mới tàu cá đánh bắt vùng biển xa.

Số tiền hỗ trợ đợt này được phân bố như sau: huyện Bố Trạch 11 tỷ đồng, TP Đồng Hới 6,3 tỷ đồng, huyện Quảng Trạch gần 4 tỷ đồng, thị xã Ba Đồn gần 7 tỷ đồng và huyện Quảng Ninh 55 triệu đồng.

Được biết, đây là đợt thứ 5 tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa, góp phần giúp ngư dân có điều kiện ra khơi, yên tâm bám biển sản xuất.

Tr.T