.

Công điện khẩn về tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm A/H5N6

Thứ Ba, 26/08/2014, 16:59 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 26-8, UBND tỉnh đã có Công điện khẩn gửi các sở: NN-PTNT, Y tế, Công thương, Thông tin-Truyền thông; Báo Quảng Bình, Đài PT-TH và UBND các huyện, thành phố, thị xã về tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm A/H5N6.

Nội dung Công điện như sau: Hiện nay, một số địa phương nước ta đã phát hiện một số đàn gia cầm dương tính với vi rút cúm A/H5N6, đặc biệt tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, địa phương giáp ranh với tỉnh ta đã phát hiện đàn vịt dương tính với vi rút cúm A/H5N6.

Thực hiện Công điện số 6529/CĐ-BNN-TY ngày 14-8-2014 của Bộ NN và PTNT về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm; để chủ động ngăn chăn vi rút cúm A/H5N6 và các chủng vi rút cúm gia cầm khác, hạn chế đến mức thấp nhất vi rút cúm lây nhiễm và gây tử vong cho người, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân và phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và UBND huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm theo chỉ đạo tại Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 19-2-2014 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người, trong đó tập trung chỉ đạo quyết liệt một số nội dung như sau:

1. Sở NN và PTNT chỉ đạo Chi cục Thú y phối hợp với các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác kiểm dịch tại gốc, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tăng cường kiểm soát tại Trạm Kiểm soát động vật Bắc Quảng Bình; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác kiểm dịch; tăng cường công tác kiểm tra, lấy mẫu giám sát chủ động vi rút trên đàn gia cầm tại chợ buôn bán gia cầm sống, gia cầm nhập lậu, vùng nguy cơ cao, nhằm phát hiện ổ dịch, vi rút lưu hành để xử lý kịp thời, không để lây lan ra diện rộng và lây nhiễm vi rút cúm cho người; tổ chức tiêu huỷ đàn gia cầm dương tính với vi rút cúm. 

2. Sở Công Thương thực hiện nghiêm Quyết định số 2088/QĐ-TTg ngày 27-12-2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép, nhằm ngăn chặn nguồn lây lan vi rút cúm gia cầm vào địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thú y và các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của Pháp luật.

3. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở NN và PTNT, UBND các huyện, thành phố theo dõi diễn biến dịch cúm A/H5N6; chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó khẩn cấp đối với các chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm có khả năng lây sang người. 

4. Các Sở: NN và PTNT, Thông tin-Truyền thông, Y tế; Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình; Báo Quảng Bình, UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp, tổ chức tuyên truyền thường xuyên, liên tục trong cộng đồng về sự nguy hiểm của dịch cúm A/H5N6 và các chủng vi rút cúm gia cầm khác; nghiêm cấm việc dấu dịch, bán chạy gia cầm mắc bệnh làm lây lan dịch, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch của Cơ quan thú y để người dân biết, thực hiện.

5. UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Thành lập các đoàn đi kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm ở các đơn vị, địa phương trên địa bàn, nhất là các ổ dịch cũ, các địa phương có nguy cơ cao.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện dịch sớm, báo cáo dịch kịp thời để xử lý dịch trong diện hẹp; khi có gia cầm ốm, chết nghi mắc bệnh cúm gia cầm cần báo ngay cho cơ quan thú y để kiểm tra, chẩn đoán bệnh, lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng trong chăn nuôi, tập trung vào những khu vực có nguy cơ cao phát sinh ổ dịch cúm gia cầm (khu vực chăn nuôi gia cầm, chợ bán gia cầm, điểm thu gom gia cầm, cơ sở ấp nở gia cầm, cơ sở giết mổ gia cầm…).

Yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện Công điện này. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện.