.

Tháng 7, sản lượng thủy sản đạt 8.434 tấn

Thứ Sáu, 01/08/2014, 18:20 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong tháng 7-2014, sản lượng thủy sản đạt 8.434 tấn, là tháng có sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản cao nhất từ đầu năm 2014 đến nay.

a
Ngư dân Quảng Trạch được mùa cá hố.

Đặc biệt, thời tiết trong tháng 7 rất thuận lợi cùng với các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, bà con ngư dân trong tỉnh tổ chức đánh bắt vùng biển xa, đạt sản lượng  6.660 tấn, sản lượng nuôi trồng thu hoạch tháng 7 ước đạt 1.774 tấn. Như vậy, sản lượng thủy sản 7 tháng đạt 35.484 tấn, tăng 8% so cùng kỳ, đạt 63,5% kế hoạch.

Các địa phương có sản lượng nuôi trồng tăng khá so với cùng kỳ năm trước như: Quảng Ninh tăng 26,8%; Lệ Thủy 13,1%; Ba Đồn 10,8%; Quảng Trạch 10,8%; Tuyên Hóa 10,6%; Bố Trạch 6,2% và Minh Hóa 3,5%.

H.Q