.

Bố Trạch: Sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt trên 100% so với cùng kỳ

Thứ Tư, 30/07/2014, 08:15 [GMT+7]

(QBĐT) - Tháng 7-2014, các hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Bố Trạch đã tiến hành thu hoạch tôm. Sản lượng ước đạt 305 tấn, đưa tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản 7 tháng đầu năm đạt 1.121 tấn, đạt 106,2% so với cùng kỳ.

Trong đó sản lượng nuôi nước lợ đạt 693 tấn, gồm tôm các loại 631 tấn, các loại thủy sản khác 61 tấn. Sản lượng nuôi nước ngọt đạt 429 tấn, gồm cá các loại 426 tấn, thủy sản khác 3 tấn... Nhìn chung sản lượng các loại thủy sản đều đạt và vượt so với cùng kỳ.

N.M