.

Các đơn vị thu phí tại cửa khẩu được trích 10% để duy tu, bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật

Thứ Sáu, 08/08/2014, 08:10 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 5-8, tin từ Văn phòng UBND tỉnh cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài vừa ký ban hành Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức thu phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa qua khu vực các cửa khẩu của tỉnh Quảng Bình và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị trực tiếp thu phí.

Theo Quyết định này, các đơn vị trực tiếp thu sẽ được trích 10% số phí thu được để phục vụ cho công tác thu phí và duy tu, bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh bến bãi khu vực cửa khẩu; số còn lại được nộp vào ngân sách nhà nước và điều tiết 100% cho ngân sách tỉnh.

Ngoài ra, Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND quy định cụ thể mức thu phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hoá qua khu vực các cửa khẩu của tỉnh Quảng Bình.

Phương tiện vận chuyển hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo.
Phương tiện vận chuyển hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Theo đó, đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa xuất, nhập khẩu: phương tiện có tải trọng dưới 5 tấn 50.000 đồng/xe/lượt; phương tiện có tải trọng từ 5 tấn đến dưới 10 tấn 100.000 đồng/xe/lượt; phương tiện có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 20 tấn, xe container 20feet 200.000 đồng/xe/lượt; phương tiện có tải trọng từ 20 tấn trở lên, xe container 40feet 300.000 đồng/xe/lượt.

Về phương tiện vận tải chở hàng hóa tạm nhập-tái xuất, hàng hóa quá cảnh, hàng hóa chuyển khẩu, hàng hóa gửi kho ngoại quan: đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa là quặng các loại, phương tiện có tải trọng dưới 5 tấn 200.000 đồng/xe/lượt; phương tiện có tải trọng từ 5 tấn đến dưới 10 tấn 300.000 đồng/xe/ lượt; phương tiện có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 20 tấn, xe container 20feet  700.000 đồng/xe/ lượt; phương tiện có tải trọng từ 20 tấn trở lên, xe container 40feet 1.200.000 đồng/xe/lượt.

Đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa khác: phương tiện có tải trọng dưới 5 tấn 200.000 đồng/xe/lượt; phương tiện có tải trọng từ 5 tấn đến dưới 10 tấn 300.000 đồng/xe/lượt; phương tiện có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 20 tấn, xe container 20feet 600.000 đồng/xe/lượt; phương tiện có tải trọng từ 20 tấn trở lên, xe container 40feet  1.000.000 đồng/xe/lượt.

Được biết, từ khi triển khai thực hiện việc thu phí bến bãi, nguồn thu ngân sách tỉnh đã tăng lên đáng kể. Chỉ tính riêng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, trong 6 tháng đầu năm các đơn vị đã thu được trên 24 tỷ đồng đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa qua khu vực này.

Minh Văn