.

Một thập kỷ dựng xây và phát triển

Thứ Sáu, 27/12/2013, 13:56 [GMT+7]

(QBĐT) - 10 năm là một chặng đường không dài nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt, bởi đó là chặng đường đầu tiên phường Bắc Nghĩa (thành phố Đồng Hới) được thành lập. Trong một thập kỷ qua, với sự đoàn kết thống nhất, bằng sự lao động sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân phường Bắc Nghĩa đã tạo nên những chuyển biến lớn lao trên vùng đất này.

Ngày 2- 1-2004, Thủ tướng Chính phủ đã có Nghị định số 07/NĐ-CP về việc tách một phần xã Nghĩa Ninh để thành lập phường Bắc Nghĩa. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, có tính bước ngoặt trong đời sống chính trị, kinh tế- xã hội và quốc phòng- an ninh của nhân dân phường Bắc Nghĩa.

Xác định là một địa phương có xuất phát điểm thấp, đời sống nhân dân còn khó khăn, cơ sở hạ tầng yếu kém và thiếu thốn, Đảng bộ và nhân dân Bắc Nghĩa dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố đã có những định hướng phát triển phù hợp với tình hình, huy động được tiềm lực toàn dân để ổn định và phát triển.

Trong chặng đường 2005-2010 với định hướng đổi mới toàn diện trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội của phường, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiểu thủ công nghiệp (TTCN) dịch vụ thương mại (DVTM) và nông nghiệp toàn diện; tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế- xã hội bức thiết. Giai đoạn 2011-2015, tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển phường giàu đẹp, văn minh. Và, trong chặng đường mười năm qua, những định hướng đó đã được cụ thể hoá với những thành tựu hết sức to lớn.

Với định hướng phát triển TTCN- DVTM và nông nghiệp toàn diện, từ con số giá trị sản xuất TTCN 6,3 tỷ đồng năm 2004 đã lên đến 14,9 tỷ đồng trong năm 2013, số cơ sở sản xuất TTCN từ 101 cơ sở trong năm 2004 đã lên 158 cơ sở trong năm 2013, với nhiều ngành nghề như mộc mỹ nghệ, gạch ngói, vật liệu xây dựng, gia công cơ khí, sản xuất hàng tiêu dùng... Giá trị dịch vụ thương mại từ 51 tỷ đồng năm 2004 lên 117,6 tỷ đồng năm 2013. Đến nay, tỷ trọng giá trị TTCN chiếm 35,2%, DVTM chiếm 41,8%, nông nghiệp là 28%. Cơ cấu của nền kinh tế thể hiện xu hướng phát triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Bắc Nghĩa ngày càng khởi sắc
Bắc Nghĩa ngày càng khởi sắc

Bên cạnh đó sản xuất nông nghiệp cũng đã có những bước tiến lớn theo hướng sản xuất hàng hoá. Hiện nay diện tích canh tác trên địa bàn là 338 ha, hệ số sản xuất đạt 2,5 lần, sản lượng lương thực năm 2013 đạt 1456 tấn, năng suất đạt 112 ta/ha/ năm, trong đó 27% diện tích đạt trên 50 triệu đồng/ ha.

Trên địa bàn hiện có 92 cơ sở chăn nuôi gia súc gia cầm tập trung và 7 trang trại và chăn nuôi đang dần chiếm tỷ trọng cao đạt tỷ lệ 46% giá trị sản xuất nông nghiệp với 22 tỷ đồng doanh thu năm 2013. Nhân dân trên địa bàn đã phát huy tiềm năng ao hồ tự nhiên để nuôi cá nước ngọt vì vậy diện tích nuôi cá nước ngọt tăng nhanh trong các năm qua, đến nay có hơn 38 ha, sản lượng tăng bình quân 18% năm.

10 năm qua, các thành phần kinh tế trên địa bàn phát triển mạnh, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương. Ngoài 2 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp được củng cố làm điểm tựa cho bà con nông dân, hiện nay toàn xã có 31 doanh nghiệp tư nhân và 158 cơ sở sản xuất TTCN, TMDV thu hút hơn một nghìn lao động trên địa bàn.

Cùng với đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, những năm qua công tác thu ngân sách tiếp tục có những chuyển biến tích cực, tổng thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước. Nếu năm 2005 thu ngân sách chỉ là 2,5 tỷ đồng, thì năm 2013 là 4,8 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm hơn 20%.

Trong 10 năm qua, phường đã huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhiều công trình quan trọng được đầu tư xây dựng như trụ sở, trường học, trạm xá... phục vụ tốt nhu cầu làm việc, học hành và chữa bệnh cho nhân dân. Đến nay tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn phường được bê tông hoá hơn 80% với tổng mức đầu tư hơn 23,5 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 4,7 tỷ đồng.

Cùng với phát triển kinh tế, 10 năm qua các lĩnh vực văn hoá- xã hội đã có những bước tiến vững chắc. Chất lượng giáo dục toàn diện ở 3 cấp học được nâng cao, giữ vững phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, giáo dục trung học cơ sở; có 3 / 3 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong 10 năm đã tổ chức 31 lớp đào tạo nghề cho hơn 1000 lượt học viên nhằm giải quyết việc làm và nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo. Hiện nay trên địa bàn đã có 14/14 tổ dân phố có nhà văn hoá khang trang; các hoạt động văn hoá, xây dựng gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hoá, gia đình thể thao được đẩy mạnh. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân được chú trọng. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm từ 17% năm 2005 xuống còn 7,8% năm 2013.

Vấn đề giảm nghèo, giải quyết việc làm đã được cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức chính trị- xã hội trên địa bàn quan tâm và triển khai thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt với nhiều chương trình, dự án được triển khai. Nhờ vậy bình quân hàng năm giải quyết việc làm cho 450-500 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 13,6% năm 2004 xuống còn 2,7% năm 2013. Trong 10 năm qua đã xây dựng nhà đại đoàn kết cho 16 hộ nghèo; công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công được quan tâm thực hiện...

Cùng với các mặt hoạt động trên, 10 năm qua công tác quốc phòng- an ninh tiếp tục được đẩy mạnh, vì vậy tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững làm nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn.

10 năm qua là chặng đường khởi đầu đầy khó khăn, nhưng với sự đồng lòng đồng sức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phường, Bắc Nghĩa đã đạt được những thành quả đáng tự hào, quê hương đã đổi mới.  Đây sẽ là những khởi đầu quan trọng để phường tiếp tục vươn lên giành nhiều thành tích cao hơn trong những chặng đường tiếp theo.

Đặng Văn Thiều

Chủ tịch UBND phường Bắc Nghĩa.