.

Giá trị sản xuất thủy sản đạt 1.800 tỷ đồng, tăng 7,2%

Thứ Hai, 23/12/2013, 08:19 [GMT+7]

(QBĐT) - Đầu năm 2013, thời tiết tương đối thuận lợi, cùng với chính sách hỗ trợ của Nhà nước  nên dù bị ảnh hưởng của bão số 10, hoàn lưu cơn bão số 11, nhưng sản lượng thủy sản cả năm ở tỉnh ta ước đạt 60.711 tấn, đạt 112,4% kế hoạch, tăng 6,4% so cùng kỳ.

Trong đó, sản lượng khai thác 50.706 tấn, đạt 115,2% kế hoạch, tăng 2% so cùng kỳ. Sản lượng nuôi trồng ước đạt 10.005 tấn, đạt 100% kế hoạch, tăng 7,4% so cùng kỳ.

Sản lượng thủy sản đưa vào chế biến xuất khẩu cao hơn các năm trước với tỷ lệ gần 60% tổng sản lượng; giá trị sản xuất thủy sản đạt 1.800 tỷ đồng, tăng 7,2%, so với năm 2012.

H.Q