.

Tăng cường công tác quản lý dịch vụ tư vấn du học và công dân đi học tập ở nước ngoài

Thứ Tư, 15/03/2017, 08:45 [GMT+7]

(QBĐT) - Thời gian qua, cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng, các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đã có những sai phạm khi cung cấp thông tin, quảng cáo không chính xác và có hành vi lừa đảo trong công tác tổ chức đưa người đi học tại nước ngoài.

Bên cạnh đó, tình trạng học sinh của các trung tâm tư vấn du học sau khi kết thúc chương trình học tiếng Nhật đã không tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục mà đi kiếm việc làm tại nước bạn vẫn còn khá phổ biến; một số trung tâm lợi dụng hoạt động tư vấn du học để đưa người Việt Nam ra nước ngoài làm việc... đặc biệt là tại địa bàn Nhật Bản.

Để chấn chỉnh, ngăn chặn tình trạng trên, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 354/UBND-VX về việc tăng cường công tác quản lý kinh doanh dịch vụ tư vấn du học và công dân Việt Nam đi học tập ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và địa phương tổ chức hướng dẫn, tăng cường công tác tuyên tuyền, phổ biến quy định của pháp luật liên quan đến việc công dân ra nước ngoài học tập, lao động; cảnh báo về những thông tin quảng cáo không chính xác về tư vấn du học, đặc biệt là du học Nhật Bản; tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân khi đi học tập và làm việc tại nước ngoài, bảo đảm không vi phạm các quy định của nước sở tại.

UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cho Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, đơn vị liên quan, các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên rà soát, tổ chức kiểm tra, thanh tra những tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn nhằm bảo đảm hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm...

A.T