.

Bố Trạch: Hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài

Thứ Ba, 07/03/2017, 09:04 [GMT+7]

(QBĐT) - Những năm qua, Hội Khuyến học huyện Bố Trạch đã không ngừng phát triển và có những đóng góp tích cực trong phát triển sự nghiệp “trồng người”. Với những cách làm sáng tạo, Hội Khuyến học huyện đã phát hiện, vun đắp những tài năng, góp phần đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục ở địa phương.

Xác định rõ công tác xây dựng tổ chức Hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng có mối quan hệ mật thiết đến chất lượng, hiệu quả các hoạt động, Hội Khuyến học huyện Bố Trạch luôn quan tâm tới việc xây dựng, củng cố tổ chức Hội và phát triển hội viên. Đến nay, toàn huyện đã có số tổng số 38 hội cơ sở (xã, phường) và chi hội trực thuộc; 616 chi hội và ban khuyến học; 263 chi hội khu dân cư.

Để công tác khuyến học thực sự sâu rộng, ngay từ đầu, Thường trực huyện Hội đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp với các hội chính trị, hội xã hội - nghề nghiệp trên địa bàn; tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Các cấp hội đã căn cứ vào nhiệm vụ năm học và chương trình phối hợp với ngành Giáo dục-Đào tạo để đề ra nội dung cụ thể hoạt động khuyến học trong nhà trường.

Hoạt động khuyến học đã góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục-đào tạo ở Bố Trạch phát triển.
Hoạt động khuyến học đã góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục-đào tạo ở Bố Trạch phát triển.

Trong đó, tập trung thực hiện các cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tuần lễ “Học tập suốt đời” và nhiều hoạt động chính trị, xã hội, nhân đạo, từ thiện khác được các nhà trường và toàn xã hội hưởng ứng tích cực, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cùng với đó, các mô hình như: "Tiếng trống khuyến học", "Học sinh tự quản", "Nhóm bạn cùng học, cùng chơi"... được duy trì và phát triển. Năm 2016, toàn huyện có 19.287 gia đình học tập; có 102 dòng họ học tập và 128 cộng đồng học tập.

Bên cạnh đó, để thúc đẩy phong trào học tập trong các nhà trường và ngoài xã hội, các cấp hội khuyến học trong huyện đã chú trọng xây dựng quỹ khuyến học. Bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế như: gửi thư kêu gọi con em xa quê hương, các nhà hảo tâm, con cháu thành đạt, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia ủng hộ quỹ khuyến học. Hội Khuyến học từ huyện đến cơ sở đã xây dựng được nguồn quỹ trên 7 tỷ đồng để chi dùng cho các hoạt động khuyến học, khuyến tài.

Đồng thời, Hội Khuyến học huyện thường xuyên quan tâm động viên cả về vật chất lẫn tinh thần tới đội ngũ giáo viên, học sinh ở tất cả các ngành học, bậc học trong toàn huyện; đặc biệt là đối với các em học sinh nghèo vượt khó, vươn lên học giỏi. Trong năm qua, Hội đã phối hợp với Tập đoàn Viettel xét tặng cho 80 suất học bổng cho học sinh 8 xã miền núi; phối hợp với Trung tâm hỗ trợ trang thiết bị trường học và giáo dục nhân đạo Huế cấp 48 suất học bổng bằng tiền mặt và 20 xe đạp cho học sinh nghèo ở các xã ven biển...

Từ công tác xã hội hóa xây dựng quỹ khuyến học đã xuất hiện nhiều mô hình hay. Nhiều gia đình, dòng họ đã xây dựng được quỹ khen thưởng cho con cháu học giỏi, đỗ đạt... Phong trào khuyến học, khuyến tài nhờ đó trở thành nét đẹp văn hóa ở mỗi làng quê, cơ quan, đơn vị, trong mỗi gia đình, dòng họ.

Ngoài ra, để góp phần thúc đẩy phát triển sự nghiệp giáo dục, hội khuyến học các cấp đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp. Một số nơi, mặc dù điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nhưng đã tranh thủ kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, huy động được sự đóng góp tích cực của nhân dân địa phương và nguồn tài trợ của con em xa quê hương để kiên cố hóa hệ thống trường lớp, phục vụ nhu cầu giảng dạy và học tập.

Các hoạt động khuyến học ở Bố Trạch đã góp phần thúc đẩy phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo, tạo được mối quan hệ gắn bó giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục học sinh; đưa phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của huyện đi lên và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Th.H