.

Đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Hai, 12/10/2015, 08:27 [GMT+7]

(QBĐT) - Khi nghiên cứu dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tôi nhận thấy dự thảo ngắn gọn, đầy đủ và chuẩn xác trong cả 2 phần: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2015-2020.

* Đồng chí Mai Xuân Tuyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa

Qua nghiên cứu dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, bản thân tôi rất phấn khởi trước những thành tựu về kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh nhà đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015 và nhất trí cao với các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020. Tôi cũng xin mạnh dạn tham gia vào một số nội dung như sau:

Thứ nhất, về phát triển kinh tế, xác định tiềm năng thế mạnh của từng ngành để bảo đảm cơ cấu từng ngành là hợp lý. Cần nhấn mạnh quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm đối với nông - lâm - ngư nghiệp, vì đối với tỉnh ta tỷ lệ lao động nông nghiệp còn cao. Do không có công ăn việc làm ở quê nên một bộ phận không nhỏ lao động nông nghiệp chuyển dịch vào các khu công nghiệp miền Nam trong khi nguy cơ nhiều diện tích đất trồng bỏ hoang. Diện tích rừng tự nhiên khá lớn, ngoài số diện tích chuyển đổi để trồng rừng, cần có các giải pháp, các chính sách mạnh khuyến khích xúc tiến khoanh nuôi tái tạo, nhằm tăng khả năng tái tạo rừng, tạo thu nhập cho người dân.

Cần quan tâm đầu tư hệ thống giao thông các xã miền núi, hệ thống điện, viễn thông thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Quan tâm đầu tư công trình cấp nước tưới, nước sinh hoạt vùng cao bảo đảm đủ nước phục vụ đời sống, sản xuất trong điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt, khô hạn.

Thứ hai, về cải cách hành chính: theo tôi cần thể chế hóa hơn nữa về cải cách hành chính. Vấn đề đơn giản hóa thủ tục hành chính là yêu cầu cốt lõi, tuy nhiên hiện nay trong quá trình thực hiện chúng tôi cảm nhận một số thủ tục hành chính lại quy định thêm một số “bước” mỗi bước lại thêm thời gian, thêm nhiều “cửa”. Về vấn đề “thẩm quyền” nên phân cấp mạnh hơn về cơ sở vì cơ sở là sát dân, có vấn đề gì “tắc trách” là dân có ý kiến ngay, không ai giám sát tốt hơn người dân.

Muốn vậy thì cũng cần chú ý công tác cán bộ ở cơ sở, phải có bước đột phá về cả cơ chế tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục đạo đức nghề nghiệp kết hợp chế độ đãi ngộ hợp lý đội ngũ cán bộ công chức cấp xã. Đồng thời phải hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa hệ thống hành chính ở tuyến cơ sở, áp dụng tối đa công nghệ thông tin phục vụ tốt cho việc quản lý, kiểm tra, giám sát từ “trên xuống, dưới lên” bảo đảm “thông thoáng, chính xác, kịp thời, minh bạch” để phục vụ người dân tốt hơn, thúc đẩy phát triển nhanh hơn.

Cát Nhiên (thực hiện)

* Đồng chí Trần Khánh Hòa, Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Bố Trạch

Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tôi nhận thấy văn kiện được chuẩn bị chu đáo, công phu, nghiêm túc, có chất lượng, bố cục rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu. Tôi có thêm một số ý kiến góp ý như sau:

Hiện nay, việc kiên cố hóa cơ sở vật chất trường học và nhà công vụ giáo viên đang cần rất nhiều vốn đầu tư trong khi nguồn đóng góp của người dân còn nhiều hạn chế. Vì vậy, trong phân bổ nguồn vốn, tỉnh nên có kế hoạch đầu tư cụ thể dựa trên số lượng trường, lớp thực tế của từng huyện. Bên cạnh đó, thực tế hiện nay cho thấy không ít sinh viên tốt nghiệp đại học ra không tìm được việc làm, gây lãng phí lớn cho gia đình và xã hội. Các cấp, các ngành trong tỉnh cần rà soát, kiểm tra nhu cầu sử dụng lao động các ngành nghề của địa phương, góp phần định hướng cho học sinh trong lựa chọn ngành học.

Trên lĩnh vực văn hoá xã hội, hiện Đề án thu hút 300 sinh viên con em Quảng Bình về làm việc đến nay đã gần 3 năm, hết thời gian hợp đồng. Vì thế, theo tôi tỉnh cần có phương án giải quyết để con em được tiếp tục làm việc, cống hiến.

* Đồng chí Nguyễn Đức Ninh, Trưởng phòng Văn hóa-xã hội huyện Bố Trạch

Khi nghiên cứu dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tôi nhận thấy dự thảo ngắn gọn, đầy đủ và chuẩn xác trong cả 2 phần: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2015-2020. Tôi xin bổ sung một số ý như sau:

Về dịch vụ du lịch biển, tỉnh cần ưu tiên thu hút vốn đầu tư theo chủ trương xã hội hóa, xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng ở bãi biển các xã Đức Trạch, Nhân Trạch, Đá Nhảy để du khách từ Phong Nha-Kẻ Bàng về nghỉ ngơi được gần hơn, qua đó góp phần phát triển du lịch của tỉnh nhà trong tương lai gần.

Trang 31, dòng 13 nên bổ sung thêm ý ưu tiên, mở rộng nâng cấp tỉnh lộ 561 nối từ ngã 3 thị trấn Hoàn Lão-Phong Nha.

Trang 32, dòng 6 trên xuống, nên thay cụm từ “nghiên cứu điều chỉnh...” bằng cụm từ “tiến hành điều chỉnh thành phố...”.

Trang 32, dòng 6 trên xuống “... đô thị hoá đạt 30%”, cần bổ sung thêm “nâng cấp thị trấn Hoàn Lão lên đô thị loại IV”.

Trang 12, khổ 3 có nêu: Thiết chế văn hoá.... thiếu chặt chẽ. Do đó đề xuất tỉnh cần có sự đầu tư thiết chế văn hoá đồng bộ; tăng cường công tác đào tạo vận động viên, phát triển thể thao thành tích cao.

Thanh Hải (thực hiện)