.

Đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Tư, 07/10/2015, 09:33 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, theo tôi cần đánh giá sâu hơn, rút ra bài học kinh nghiệm về kết quả “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, vì đây là nội dung xuyên suốt công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ qua.

* Ông Dương Quốc Phòng, Phó Chủ tịch Hội CCB Bố Trạch

Qua nghiên cứu Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, tôi xin đóng góp một số ý kiến như sau: Trong mục thành tựu về kinh tế, theo tôi nhận định: “Du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn” là chưa sâu và tương xứng.

Vì xác định du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn thì cần đánh giá sâu thêm về hiệu quả kinh tế và xã hội của du lịch trong tác động chung đến nền kinh tế của tỉnh, làm cơ sở cho những hoạch định chiến lược về kinh tế mũi nhọn của ngành này trong thời gian tới. Đồng thời, theo tôi nên bổ sung, minh họa thêm về số liệu ngành du lịch như: Tốc độ tăng lượng khách du lịch, cơ sở vật chất lưu trú, nhà hàng, hạ tầng du lịch, các tour tuyến, các điểm du lịch mới...

Trong mục thành tựu về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, theo tôi, tại trang 20, khổ thứ 2 từ trên xuống, nên thay cụm từ “tổ chức đảng” thành “cấp ủy đảng” và nên bỏ cụm từ “của tổ chức đảng” sau cụm từ “ý thức” đề trở thành câu: “Qua kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những sai phạm, giúp cấp ủy đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát phát huy ưu điểm, có biện pháp khắc phục khuyết điểm, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước”.

Vì sai phạm là ở cấp ủy đảng và đảng viên chứ không phải sai phạm của tổ chức đảng; đồng thời phát huy ưu điểm hay khắc phục khuyết điểm cũng là của cấp ủy đảng và đảng viên chứ không phải của tổ chức đảng. Ý thức của cán bộ, đảng viên, chứ không thể là ý thức của tổ chức đảng được, viết như vậy không chặt chẽ.

* Ông Cao Xuân Biên, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hóa (huyện Minh Hóa)

Tôi xin góp ý vào phần phát triển văn hóa-xã hội trong mục nhiệm vụ chủ yếu. Theo tôi, mục 2, trang 35 nên bổ sung thêm ý: Trong điều kiện hiện nay tỉnh ta đang là tỉnh nghèo, tiềm ẩn nguy cơ tụt hậu so với các tỉnh khác trong khu vực và cả nước, vì vậy, nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng KHCN vẫn xác định là nhiệm vụ quan trọng, cần phải đầu tư mạnh mẽ và đồng bộ, đặc biệt là tiếp thu, ứng dụng, đầu tư vào sản xuất theo chuỗi nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ.

Trong phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, theo tôi cần đánh giá sâu hơn, rút ra bài học kinh nghiệm về kết quả “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, vì đây là nội dung xuyên suốt công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ qua.

Trong phần các nhóm giải pháp chủ yếu, ở nhóm giải pháp thứ nhất, theo tôi cần bổ sung thêm các ý:

+ Quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ... Có giải pháp, chính sách phù hợp giải quyết việc làm cho nhóm lao động hiện có trình độ sau đại học, đại học, cao đẳng.

+ Từng cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy có trách nhiệm và nghiêm túc kiểm điểm, đề ra hướng khắc phục, sửa chữa những yếu kém của cấp mình, ngành mình mà Đảng bộ đã chỉ ra trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình cụ thể để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ giao cho địa phương mình, ngành mình.

Đ.V (thực hiện)