.

Nơi gặp gỡ ý Đảng-lòng dân!

Thứ Tư, 07/10/2015, 09:33 [GMT+7]

(QBĐT) - Những ngày này, khắp nơi trong tỉnh đang rộn ràng không khí chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Cùng với việc thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội, thì cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đang tích cực đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Với tinh thần trách nhiệm và trí tuệ của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh, quá trình thảo luận, góp ý kiến các dự thảo văn kiện đã trở thành nơi gặp gỡ giữa ý Đảng và lòng dân, góp phần hoàn thiện dự thảo.

Ngay sau khi Báo Quảng Bình đăng toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, nhà giáo Nguyễn Chất, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo đã nghiên cứu và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Sau hơn 40 năm công tác và nhiều năm gắn bó với sự nghiệp khuyến học, ông đã chỉ ra những tồn tại, bất cập trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo những năm qua.

Với mong muốn tiếp tục đóng góp trí tuệ của mình cho tỉnh nhà, sau khi nghiên cứu dự thảo, ông đã nêu lên những tồn tại, hạn chế đồng thời có các phương án để bổ sung cho dự thảo. Đó là trong giai đoạn phát triển hiện nay, để tránh tình trạng "thừa thầy thiếu thợ", cần phải chú trọng công tác đào tạo nghề, nhất là đối với học sinh tốt nghiệp THCS. Do đó nên xem xét đưa nội dung "phát triển các lớp dạy nghề cho học sinh tốt nghiệp THCS" vào dự thảo.

Và từ xã biển Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch), đồng chí Trần Trung Thành, Bí thư Đảng uỷ xã cũng đã có nhiều ý kiến tâm huyết. Đồng chí khẳng định: Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đánh giá đầy đủ và khách quan những thành tựu, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại và hạn chế của quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Với cương vị là Bí thư Đảng bộ một xã có truyền thống phát triển kinh tế biển, đồng chí đã có các ý kiến nhấn mạnh vào nội dung "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển 5 năm 2015-2020" trong đó nổi bật là việc đầu tư, hỗ trợ kinh tế biển.

Chuyên mục đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trên Báo Quảng Bình đã nhận được hàng trăm ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Chuyên mục đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trên Báo Quảng Bình đã nhận được hàng trăm ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Với nội dung "...phát triển thuỷ sản thật sự trở thành một ngành kinh tế quan trọng của tỉnh...", theo đồng chí, nhiệm kỳ tới cần tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng dịch vụ nghề cá; chú trọng công tác thông tin liên lạc, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn cho ngư dân trong mùa mưa bão; xây dựng kè biển, cảng cá tại những khu vực có lưu lượng tàu thuyền đông đúc; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Nhà nước nhằm nâng cao năng lực đánh bắt, hỗ trợ ngư dân tham gia đánh bắt ở các vùng biển xa, đồng thời góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Còn ông Trần Văn Minh, Bí thư Chi bộ thôn 5, xã Trung Trạch (Bố Trạch) là người luôn trăn trở với vấn đề việc làm cho giới trẻ. Theo ông, để đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững, dự thảo các văn kiện cần quan tâm đến vấn đề cung-cầu trong đào tạo. Theo ông, phần phương hướng, nhiệm vụ của Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề cập khá rõ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, tuy nhiên bên cạnh đó, cần thực hiện tốt việc dự báo nguồn nhân lực để có kế hoạch đào tạo phù hợp nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực đã qua đào tạo, đóng góp vào quá trình xây dựng quê hương.

Cùng với những ý kiến đóng góp cho dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, hiện nay, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đang tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thầy giáo Lê Thanh Bình, Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp khẳng định: Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng nêu đã sát và phù hợp với tình hình thực tiễn; phần đánh giá kết quả đạt được và hạn chế, yếu kém đã đầy đủ và phản ánh đúng với thực tiễn; những nguyên nhân chủ yếu của hạn chế yếu kém trong dự thảo báo cáo rất đầy đủ và xác đáng.

Để tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới, các quan điểm phát triển trong dự thảo báo cáo đã thể hiện rõ và phù hợp. Đặc biệt là các nội dung về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mô hình tăng trưởng, xây dựng nhà nước pháp quyền gắn với phát huy quyền làm chủ của người dân và phát triển mạnh doanh nghiệp Việt Nam nhất là doanh nghiệp tư nhân.

Còn cựu chiến binh Phan Thanh Quang (phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới) có ý kiến: Vấn đề quản lý tài nguyên đang là một trong những vấn đề "nóng", dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đã và đang tác động đến các nguồn tài nguyên như rừng, nước, khoáng sản... Trên cơ sở định hướng của Dự thảo Báo cáo chính trị, đề nghị Trung ương quan tâm hơn nữa đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và giải pháp thực hiện, trong đó chú trọng việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật và các chế tài xử lý để hạn chế và đẩy lùi tình trạng khai thác bừa bãi, dẫn đến cạn kiệt tài nguyên và những thảm hoạ về môi trường đối với hiện tại và tương lai.

Mỗi người đảm nhiệm một công việc, một vị trí, vai trò khác nhau, nhưng họ cùng gặp nhau ở một điểm, đó là tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với quê hương. Có những ý kiến được đóng góp trực tiếp tại đại hội cấp trên cơ sở, một số ý kiến khác được gửi qua bưu điện, qua những cuộc gặp gỡ, trao đổi với cán bộ, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí. Các ý kiến đã đề cập đến nhiều lĩnh vực và tất cả đều mang hơi thở sống động từ thực tiễn, tạo thành một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong đời sống nhân dân. Đó cũng là diễn đàn phát huy dân chủ, trí tuệ và tinh thần đoàn kết, xây dựng của mỗi một cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI cho biết: Những ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với Dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã và đang được xem xét, nghiên cứu, bổ sung và sửa đổi nhằm nâng tầm, nâng chất lượng và tính thuyết phục của dự thảo, tạo tiền đề thành công cho Đại hội. Trong thời gian tới, cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu, thảo luận và đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Việc lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến nhân dân đóng góp vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhằm động viên, tập hợp trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, là nơi ý Đảng gặp lòng dân, để cùng chung tay đóng góp xây dựng quê hương, đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Ngọc Mai