.

Phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng của quê hương Quảng Bình "Hai giỏi", quyết tâm xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững "*"

Thứ Năm, 17/09/2015, 20:33 [GMT+7]

(QBĐT) - Phát biểu của đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ IV (ngày 16-9-2015).

>> Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ IV, giai đoạn 2015-2020

Kính thưa đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương.
Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,
Thưa các đồng chí đại biểu, các vị khách quý,
Thưa toàn thể Đại hội,

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ IV. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, các đồng chí đại biểu, các vị khách quý và 335 đại biểu ưu tú đại diện cho hàng vạn điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước toàn tỉnh về dự Đại hội. Kính chúc các đồng chí dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thưa Đại hội.

Thi đua yêu nước là động lực thúc đẩy các phong trào cách mạng, là truyền thống tốt đẹp của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Trong các giai đoạn cách mạng, Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Người, phong trào thi đua đã không ngừng phát triển, trở thành cao trào cách mạng, là động lực quan trọng, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay.

Kế thừa và phát huy truyền thống quý báu đó, trong những năm qua,  phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng luôn được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đạt được nhiều kết quả hết sức quan trọng, có sức lan toả cả bề rộng lẫn chiều sâu với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào của quê hương. Nổi bật là các phong trào, như “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Dạy tốt, học tốt”; “Thi đua quyết thắng”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ",...

Qua đó, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 6,7%; quy mô, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế từng bước được nâng lên; cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, nâng cấp theo hướng đồng bộ, hiện đại và từng bước phát huy tốt hiệu quả.

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện hơn so với trước; công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai toàn diện, đạt được nhiều kết quả quan trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên; dân chủ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được phát huy; vai trò của Mặt trận, đoàn thể tiếp tục được khẳng định.

Từ trong phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành đã xuất hiện hàng trăm mô hình, điển hình tiên tiến, hàng nghìn gương người tốt, việc tốt, lập nhiều chiến công, nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, học tập và lao động, được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và nhân dân đánh giá, ghi nhận. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, đây là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận công lao của Đảng và Nhà nước đối với Đảng bộ và nhân dân tỉnh ta, là nguồn cổ vũ, động viên và là nguồn sức mạnh to lớn để chúng ta tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong chặng đường tới.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh ta trong 5 năm qua; biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực; biểu dương 335 cá nhân điển hình tiêu biểu, đại diện cho hàng vạn điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước toàn tỉnh được tôn vinh tại Đại hội hôm nay.

Thưa Đại hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phải thẳng thắn nhìn nhận một cách nghiêm túc rằng, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh ta thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là: Một số cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò to lớn của công tác thi đua, khen thưởng, chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng. Phong trào thi đua phát triển chưa đồng đều và liên tục; có phong trào thi đua còn hình thức, chất lượng, hiệu quả chưa cao.

Việc triển khai một số phong trào thi đua ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn bị động, lúng túng; nội dung chưa phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc trao đổi kinh nghiệm, học tập và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến chưa được chú trọng đúng mức. Công tác khen thưởng có lúc, có nơi chưa gắn chặt với phong trào thi đua; khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động, người trực tiếp sản xuất còn ít. Đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng năng lực có mặt còn hạn chế, nhất là ở cơ sở, ảnh hưởng đến công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

Tại Đại hội này, tôi đề nghị các đại biểu cần thẳng thắn trao đổi, thảo luận nhằm đánh giá đúng thực chất hơn những tồn tại, hạn chế, tìm ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của hạn chế, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục một cách có kết quả trong những năm tới.

Thưa quý vị đại biểu,
Thưa Đại hội,

Những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh ta trong thời gian qua có yếu tố rất quan trọng là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ thường xuyên của Trung ương Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Từ diễn đàn trọng thể này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Bình, tôi xin gửi đến Trung ương Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương lời cảm ơn chân thành và sâu sắc. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa để phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Quảng Bình ngày càng phát triển, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thưa Đại hội,

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ IV diễn ra vào thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đang ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; tích cực chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Nhận thức rõ thời cơ, vận hội và những khó khăn, thách thức, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã xác định mục tiêu trong giai mới 2015-2020 là “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững". Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề ra, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh phải ra sức phấn đấu, nỗ lực; đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn cách mạng mới.

Tôi cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp mà Báo cáo trình Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh đã đề ra. Sau đây, tôi xin nhấn mạnh một số vấn đề để Đại hội nghiên cứu, thảo luận:

Thứ nhất, Phải tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, nhất là Chỉ thị số 34 ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Chỉ thị số 35 ngày 19-12-2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và các ngày lễ lớn trong năm 2015.

Qua đó, nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng; huy động sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đưa đường lối của Đảng thành hiện thực sinh động trong thực tiễn, hoàn thành các nhiệm vụ cách mạng trong điều kiện mới. Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận, các đoàn thể và hệ thống chính trị để tạo thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi của quần chúng, làm cho chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua ngày càng đi vào thực chất.

Thứ hai, Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với công tác thi đua, khen thưởng. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua phải xác định rõ trọng tâm, trọng điểm với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể rõ ràng, phù hợp. Từng ngành, từng địa phương, từng tổ chức, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua với những nội dung, mục tiêu thi đua cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao.

Gắn các phong trào thi đua với việc xây dựng, bồi dưỡng con người Quảng Bình trong thời kỳ mới phát triển toàn diện về ý thức làm chủ, ý thức trách nhiệm công dân, có tri thức, sức khoẻ và lao động giỏi, sống có văn hóa và tình nghĩa, giàu lòng yêu quê hương, đất nước; phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, phấn đấu bền bỉ, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, góp sức tạo nên những thành tựu to lớn hơn nữa trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể vững mạnh.

Mặt khác, phải không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Kết hợp chặt chẽ giữa thi đua với khen thưởng để tạo động lực phấn đấu; động viên kịp thời, đúng người, đúng việc, tránh khen thưởng tràn lan; quan tâm khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất ở cấp cơ sở, vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị và vai trò nòng cốt xung kích của các tổ chức đoàn thể, quần chúng.

Thứ ba, Phải chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, góp phần bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, khơi dậy và nhân lên mặt tích cực trong mỗi người, trong mỗi đơn vị và trong cộng đồng, hướng tới xây dựng hình ảnh tốt đẹp về mảnh đất và con người Quảng Bình trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế.

Thứ tư, Quan tâm củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy công tác thi đua, khen thưởng từ tỉnh đến cơ sở bảo đảm hoạt động có hiệu quả. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng vừa làm tham mưu tốt, vừa tổ chức thực hiện tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đưa phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng tỉnh ta ngày càng phát triển.

Nhân Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ IV, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng của quê hương Quảng Bình "Hai giỏi", đồng sức, chung lòng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách, lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong lao động, sản xuất, học tập, chiến đấu, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững, trở thành một trong những tỉnh phát triển nhanh về kinh tế, mạnh về chính trị, vững về quốc phòng - an ninh, đẹp về văn hóa.

Với tình cảm chân thành và niềm tin tưởng sâu sắc, một lần nữa, chúc Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ IV thành công tốt đẹp. Chúc các đại biểu và các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn.

------------------------------------------------------------

(*) Đầu đề do Tòa soạn rút trong bài phát biểu.