.

Đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện trình đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Ba, 15/09/2015, 09:59 [GMT+7]

(QBĐT) - Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, tôi nhận thấy, nội dung của dự thảo có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả, bám sát và khá phù hợp với thực tiễn của tỉnh trong nhiệm kỳ qua.

* Đồng chí Nguyễn Văn Chung, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch

Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, tôi nhận thấy dự thảo báo cáo có kết cấu rõ ràng, đánh giá toàn diện kết quả, thành tựu nổi bật của tỉnh trong giai đoạn 2010-2015 trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng-an ninh... và những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ tới. Tuy nhiên, tôi xin bổ sung một số ý kiến như sau:

Về phát triển kinh tế, ở trang 28 (mục 2) cần bổ sung thêm các giải pháp cụ thể đối với những diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác có hiệu quả hơn; có chính sách hỗ trợ giống ban đầu cho nông dân. Về chăn nuôi, cần xây dựng một số nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Tăng cường chỉ đạo liên kết “4 nhà” trong sản xuất nông nghiệp, coi trọng phát triển nền nông nghiệp đô thị; đẩy mạnh việc dạy nghề, ứng dụng KHCN vào sản xuất nông nghiệp, chú trọng công tác thông tin thị trường, bảo quản hàng hoá sau thu hoạch, xây dựng thương hiệu, nhãn mác để tăng sức cạnh tranh hàng hoá trên thị trường; xây dựng thêm nhiều cơ sở thu mua và chế biến nông sản, gỗ nguyên liệu trên địa bàn tỉnh.

Riêng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cần đưa ra các giải pháp cụ thể vì muốn đạt được 19 tiêu chí và sớm về đích thì yêu cầu tỉnh phải có chính sách đầu tư nguồn vốn cho các xã, đặc biệt là các xã miền núi, ven biển để sớm hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới.

* Đồng chí Nguyễn Văn Vui, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch

Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tôi thấy toàn văn dự thảo Báo cáo Chính trị đã được chuẩn bị công phu, mạch lạc, kết cấu chặt chẽ, nội dung đánh giá thể hiện rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực sát và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra các chỉ tiêu, các chương trình trọng tâm, khâu đột phá có đầy đủ cơ sở thực tiễn, có tính khả thi cao. Tuy nhiên, tôi xin có một số ý kiến bổ sung như sau:

Trang 12 (mục khuyết điểm, hạn chế) cần nêu thêm khuyết điểm: việc đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông phục vụ du lịch còn chưa kịp thời về tiến độ và thời gian; cụ thể tuyến đường từ cầu Gianh nối tỉnh lộ 2, tỉnh lộ 2 nối Hoàn Lão, Phong Nha và tuyến đường 20 từ km số 0 đến km số 16 đã xuống cấp gây ảnh hưởng đến chất lượng ngành du lịch. Hệ thống dịch vụ phục vụ cho du lịch chưa đồng bộ, các mặt hàng địa phương phục vụ du lịch cần phong phú hơn về chủng loại và chất lượng, mẫu mã sản phẩm...

Về dịch vụ du lịch biển, cần đầu tư xây dựng cơ sở vật chất ở bãi biển các xã Đức Trạch, Nhân Trạch, Đá Nhảy... để du khách từ Phong Nha-Kẻ Bàng về nghỉ ngơi gần hơn, góp phần phát triển du lịch của tỉnh trong tương lai gần.

Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển 5 năm 2015-2020, phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, trang 44 (mục 2): cần có giải pháp để có biên chế cán bộ văn phòng Đảng uỷ các xã, thị trấn vừa bảo đảm công bằng và giúp cho cán bộ yên tâm công tác.

Thanh Hải (thực hiện)

* Đồng chí Nguyễn Ngọc Nam, Bí thư Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV LCN Long Đại

Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, tôi nhận thấy, nội dung của dự thảo có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả, bám sát và khá phù hợp với thực tiễn của tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Bố cục của dự thảo hợp lý, chặt chẽ và đầy đủ. Chủ đề của Đại hội mang tính khái quát cao, phù hợp. Về phần nội dung, tôi xin góp một số ý kiến vào dự thảo như sau:

Về kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Tại mục I, trang 5, dòng thứ 6 từ trên xuống, đề nghị bổ sung thêm cụm từ “năng suất” để trở thành câu: “Nông, lâm, ngư nghiệp phát triển khá toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị, năng suất, chất lượng”. Tại mục VII, đề nghị bổ sung thêm vào nguyên nhân “Chất lượng của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn thấp” vào trước cụm từ “khả năng sáng tạo và các nguồn lực chưa được khơi dậy và phát huy đúng mức” để trở thành câu: “Chất lượng của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn thấp, khả năng sáng tạo và các nguồn lực chưa được khơi dậy và phát huy đúng mức”.

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển 5 năm 2015-2020. Tại Mục II, trang 29, báo cáo nêu: Phấn đấu đến năm 2020, bình quân hàng năm trồng mới 5.000 ha rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 69-70%. Theo tôi, nên thay chữ “phấn đấu” bằng chữ “duy trì” vì tỷ lệ này chúng ta đã nêu trong phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015 đã và đang đạt độ che phủ rừng 69-70%.

Ở trang 42, khổ thứ 5 trên xuống, đề nghị bổ sung cụm từ “ích, hợp pháp” vào trước từ “chính đáng” và bổ sung từ “đoàn viên” vào trước cụm từ “hội viên, nhân dân”, để trở thành câu: “Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trong việc thực hiện chức năng đại diện, giám sát, phản biện xã hội và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, hội viên, nhân dân”.

Lan Chi (thực hiện)