.

Hiệu quả của một chương trình phối hợp

Thứ Ba, 01/09/2015, 08:18 [GMT+7]

(QBĐT) - Trên cơ sở Nghị quyết liên tịch số 02/ NQ- LT ngày 12-1-2005 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã ký kết và thực hiện chương trình phối hợp hoạt động với các nội dung cụ thể, đạt được những kết quả thiết thực.

Đại diện Bộ CHQS tỉnh và LĐLĐ tỉnh bàn, thống nhất nội dung phối hợp hoạt động.
Đại diện Bộ CHQS tỉnh và LĐLĐ tỉnh bàn, thống nhất nội dung phối hợp hoạt động.

Một trong những nội dung quan trọng trong chương trình phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị là đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Hàng năm, căn cứ vào chương trình giáo dục chính trị, các văn bản, chỉ thị, nghị định của Chính phủ, đội ngũ báo cáo viên công đoàn và cơ quan quân sự đã duy trì, thực hiện tốt việc tuyên truyền nói chuyện thời sự, tổ chức các hội thi tìm hiểu truyền thống, trao đổi thông tin, diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề, viết tin, bài về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ đổi mới, gương người tốt, việc tốt trong lực lượng vũ trang (LLVT) và công nhân viên chức lao động; đồng thời tuyên truyền về phong trào “Xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”...

Các cấp công đoàn và LLVT tỉnh đã tổ chức 15.799 buổi tuyên truyền nghị quyết của Đảng với sự tham gia của hơn 80.000 lượt người. Bên cạnh đó, các nội dung tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28-7, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12... cũng đã được hai đơn vị phối hợp tổ chức với trên 3.700 buổi, trên 231.500 lượt người tham gia.

Nhờ vậy, cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh cũng như đội ngũ CNVCLĐ luôn gương mẫu đi đầu thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động cách mạng của Đảng, Quân đội, Ủy ban MTTQ Việt Nam như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo” và các phong trào thi đua yêu nước khác ở địa phương.

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, các cấp công đoàn trong tỉnh và LLVT địa phương đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục vận động cán bộ, chiến sỹ LLVT, CNVCLĐ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn nâng cao nhận thức trách nhiệm và nghĩa vụ của người công dân, thực hiện có hiệu quả 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng ở các cấp cũng đã được quan tâm đúng mức.

Cơ quan quân sự phối hợp với các ngành chuyên môn khảo sát đối tượng, xây dựng kế hoạch bố trí thời gian huấn luyện bảo đảm đúng đối tượng, thời gian chương trình. Đến nay, 100% các đồng chí giữ chức danh chủ tịch, phó chủ tịch LĐLĐ huyện, thành phố, thị xã và đội ngũ CNVCLĐ tại các đơn vị có tổ chức công đoàn đều được tham gia học tập chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng theo quy định.

Cùng với thực hiện chương trình phối hợp hoạt động, những năm qua, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, các cơ quan, đơn vị đã vận động cán bộ, chiến sĩ LLVT, CNVCLĐ ủng hộ các quỹ nhân đạo, từ thiện như: Quỹ Nạn nhân độc da cam; Quỹ An ninh quốc phòng; Quỹ Vì người nghèo; Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.... với số tiền trên 30,3 tỷ đồng, góp phần ổn định cuộc sống cho các đối tượng chính sách, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

Ngoài ra, hoạt động thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, nhân dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng đã được hai đơn vị phối hợp tổ chức thường xuyên với nhiều suất quà, tiền mặt trị giá 15 tỷ đồng. Hoạt động giao lưu, kết nghĩa, ủng hộ các chiến sỹ biên giới hải đảo giữa các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị quân đội cũng đã trở thành truyền thống, thể hiện tình đoàn kết quân dân sâu sắc.

Có thể nói, chương trình phối hợp hoạt động giữa LĐLĐ tỉnh với Bộ CHQS tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, năng lực, tác phong công tác, hiểu biết về chính sách, pháp luật của đội ngũ CNVCLĐ cũng như cán bộ chiến sỹ, từ đó làm cơ sở để tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tốt.

Nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về "phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc”, Nghị quyết Trung ương 8 khoá IX về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, LĐLĐ tỉnh và Bộ CHQS tỉnh thống nhất một số nội dung phối hợp hoạt động như: Tuyên truyền vận động CNVCLĐ, cán bộ, chiến sỹ LLVT phát huy truyền thống của giai cấp công nhân, Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

Kiên định mục tiêu lý tưởng CNXH, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân,... Gương mẫu chấp hành, thực hiện tốt đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Thường xuyên phối hợp tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, chiến sỹ LLVT, CNVCLĐ.

Nâng cao nhận thức về hai nhiệm vụ chiến lược, quan điểm của Đảng về kết hợp kinh tế với quốc phòng; vận động các đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ và nhân dân chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, làm tốt công tác tuyển quân; tham gia xây dựng LLVT nhân dân, củng cố khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc. Tham gia xây dựng địa bàn và cụm địa bàn an toàn ở các nhà máy, doanh nghiệp. Tăng cường phối hợp nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện lực lượng dân quân tự vệ ở các nhà máy, doanh nghiệp và các cơ quan hành chính.

Nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham gia với các đơn vị quân đội làm tốt công tác dân vận. Một nội dung quan trọng trong thực hiện chương trình phối hợp giữa hai đơn vị nữa là phối hợp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ, con em gia đình chính sách.

Tăng cường các hoạt động kết nghĩa giữa cơ quan, trường học, nhà máy, xí nghiệp với các đơn vị quân đội. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, CNVCLĐ và LLVT, góp phần xoá đói, giảm nghèo, phát triển  kinh tế, xã hội; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, các hoạt động nhân đạo từ thiện...

Nguyễn Hoàng-Quang Công