.
Chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ IV, năm 2015:

Nội lực Mai Hóa

Thứ Bảy, 12/09/2015, 16:05 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhiều năm qua, Đảng bộ xã Mai Hoá (huyện Tuyên Hoá) luôn chú trọng  phát huy sức mạnh tổng hợp từ các phong trào thi đua yêu nước, do đó đã tạo nên khí thế sôi nổi trên nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, giữ vững thế trận quốc phòng-an ninh trên địa bàn...

Xã Mai Hoá hiện có 2.118 hộ, 8.053 khẩu, sống phân bố tại 10 thôn (trong đó thôn Tân Hoá có 100% giáo dân, với 349 hộ, 1.706 khẩu). Đảng bộ xã Mai Hoá có 347 đảng viên, tham gia sinh hoạt tại 20 chi bộ trực thuộc (trong đó có 10 chi bộ nông thôn và 10 chi bộ cơ quan, trường học, trạm y tế, chi nhánh thuỷ nông, chi bộ hợp tác xã).

Xác định phong trào thi đua yêu nước là động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ, chính quyền xã Mai Hoá đã tập trung mạnh vào công tác thi đua khen thưởng. Các phong trào thi đua yêu nước do xã Mai Hoá phát động đã thực sự chú trọng vào khâu yếu, việc mới, việc khó, những vấn đề bức xúc ở cơ sở, đơn vị.

Các chỉ tiêu thi đua do địa phương đề ra đều dựa trên cơ sở bám sát vào điều kiện thực tiễn ở từng thôn, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị và sát với từng đối tượng; hướng thi đua về cơ sở; gắn công tác thi đua với công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh...

Phong trào thi đua yêu nước không những được xã Mai Hoá phát động rộng khắp ở tất cả các thôn, cụm dân cư, cơ quan, đơn vị, cá nhân... mà còn gắn chặt với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và nhiều phong trào, cuộc vận động như "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Chung sức xây dựng nông thôn mới", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Thi đua thực hiện cải cách hành chính", "Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm", "Dân vận khéo"...

Một mô hình sản xuất kinh doanh giỏi ở thôn Liên Hoá, xã Mai Hoá, huyện Tuyên Hoá.
Một mô hình sản xuất kinh doanh giỏi ở thôn Liên Hoá, xã Mai Hoá, huyện Tuyên Hoá.

Từ việc phát động thi đua, đã khơi dậy ý thức tự giác, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trên nhiều lĩnh vực quan trọng. Nhiều chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Mai Hoá lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2010-2015) đề ra đến nay cơ bản đã được hoàn thành và vượt chỉ tiêu.

Cơ cấu kinh tế chuyển đổi theo hướng tích cực; đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm qua là 15,3%/năm; tổng sản lượng lương thực năm 2015 ước đạt 2.050 tấn (tăng 20,58% so với đầu nhiệm kỳ); thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt 7,5 triệu đồng, đến năm 2015 tăng lên khoảng 19,5 triệu đồng/người/năm (KH đạt 12 triệu đồng/người/năm); tỷ trọng nông-lâm nghiệp từ 48% (2010) giảm xuống còn 35,13% (2014); tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp-dịch vụ-thương mại từ 52% (2010) tăng lên 64,87% (2014).

Từ một làng quê miền núi rẻo cao còn lắm khó khăn, xã Mai Hoá đã vươn lên đạt 11/19 tiêu chí về nông thôn mới (tăng 7 tiêu chí so với khi mới bắt tay vào thực hiện chương trình)... Tiêu biểu trong phong trào thi đua ở lĩnh vực phát triển kinh tế có các thôn Đông Hoà, Đông Thuận, Bắc Hoá, Xuân Hoá, Liên Hoá; về cá nhân có các ông, Trần Minh Quyết (thôn Đông Hoà), Nguyễn Hữu Cầu (thôn Liên Sơn), bà Cao Thị Điệt (thôn Bắc Hoá)...

Các phong trào đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, phát triển văn hoá, thể thao đã được chính quyền xã Mai Hoá triển khai với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn bản sắc văn hoá. Đến nay, trên địa bàn xã Mai Hoá đã có 4 đơn vị văn hoá và 5 khu dân cư văn hoá, 10/10 thôn hoàn thành việc bổ sung, sửa đổi hương ước, quy ước phù hợp với thực tiễn địa phương trong tình hình mới, 5.331 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá.

Trên lĩnh vực quốc phòng-an ninh, phong trào thi đua "Học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân", phong trào "Vì an ninh Tổ quốc" gắn với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Thi đua quyết thắng” trong lực lượng vũ trang không ngừng được đổi mới và đi vào chiều sâu.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Mai Hoá luôn ổn định, quốc phòng được giữ vững. Đây là một trong số ít các địa phương ở huyện Tuyên Hoá vinh dự được Bộ Công an tặng bằng khen nhiều năm liên tục. Năm 2014, xã Mai Hoá được UBND tỉnh tặng cờ thi đua về phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Nhân dân và cán bộ xã Mai Hoá đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Đặc biệt, suốt 19 năm liền, Đảng bộ xã Mai Hoá đều được công nhận là đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu; được Tỉnh uỷ tặng bằng khen về thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX) về công tác tôn giáo, thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Trong 5 năm qua, trên địa bàn xã Mai Hoá có 160 tập thể, 323 cá nhân đã được các cấp chính quyền khen thưởng.

Đồng chí Trần Xuân Tân, Bí thư Đảng ủy xã Mai Hoá cho biết, để các phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền địa phương tập trung vào việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá về hiệu quả, tác dụng của từng phong trào thi đua; kịp thời phát hiện những tấm gương điển hình tiên tiến để từ đó biểu dương, khen thưởng và nhân rộng, tránh khen thưởng tràn lan.

Việc phát động các phong trào thi đua phải căn cứ vào tình hình thực tế trong thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể và phải gắn với công tác kiểm tra, đánh giá thường xuyên; bảo đảm khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích, đúng quy trình...

Văn Minh