.

Thị ủy Ba Đồn: Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 11 và tổng kết Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Năm, 25/06/2015, 08:05 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 24-6, Thị ủy Ba Đồn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 11 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của thị xã, đồng thời tổng kết Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 (khóa XI) như: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; số lượng và phân bổ đại biểu dự Đại hội XII của Đảng; mô hình tổ chức chính quyền địa phương và chủ trương đầu tư Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành và một số vấn đề quan trọng khác.

Sau khi quán triệt nội dung nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 11, Thị ủy Ba Đồn đã tổng kết Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020. Nhờ thực hiện tốt chỉ thị 36/CT-TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp nên đến ngày 30-5, 41/41 TCCSĐ trực thuộc thị ủy đã hoàn thành kế hoạch Đại hội. Các Đảng bộ, chi bộ đã chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc và đúng hướng dẫn các văn kiện Đại hội như: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm và đề án nhân sự cấp ủy. Công tác nhân sự được tiến hành đúng nguyên tắc, quy trình, công khai và số dư đúng theo quy định; nhất là cấp ủy đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự cấp ủy.

Qua Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở lần này, số lượng cấp ủy viên cơ sở tăng so với nhiệm kỳ trước 20 đồng chí (tăng 6,41%). Việc tăng thêm số lượng cấp ủy đã tạo điều kiện tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với những lĩnh vực, địa bàn trọng yếu của thị xã.

Nhân dịp này, thị ủy Ba Đồn đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức và thực hiện Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020.

Lệ Hằng
(Đài TT-TH Ba Đồn)