.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 28

Thứ Bảy, 20/06/2015, 19:51 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 20-6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành hội nghị lần thứ 28 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm. Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

>> Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 27

Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận hội nghị.
Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghi, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: 6 tháng còn lại của năm 2015 là thời điểm về đích trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm (2010-2015). Bối cảnh tình hình kinh tế trong nước, trong tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn.

Tình hình đó đòi hỏi phải có những giải pháp tích cực và đồng bộ hơn nữa nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi vững chắc tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội; sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn lực cho đầu tư phát triển, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quốc phòng-an ninh, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm. Theo đó, kinh tế của tỉnh tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng đạt 6,9%. Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng ổn định, vụ đông xuân được mùa với sản lượng lương thực đạt trên 200 nghìn tấn, vượt 4,38% kế hoạch, bằng 100,9% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.389 tỷ đồng (dự toán cả năm 2.500 tỷ đồng), bằng 56% dự toán địa phương. Giải quyết việc làm cho 1,62 vạn lao động, đạt 55,9% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%, xuống còn 5,93%. Các mặt văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh có nhiều chuyển biến tích cực...

Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Hoàng Đăng Quang trình bày báo cáo công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã lãnh đạo toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội.

Trong đó tập trung lãnh đạo công tác chuẩn bị tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội XII của Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã chỉ đạo và tiến hành tổng kết các chương trình trọng điểm về kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, làm cơ sở xây dựng Báo cáo Chính trị cho nhiệm kỳ mới.

Thực hiện nghiêm túc quy trình xây dựng báo cáo chính trị, đến nay, dự thảo Báo cáo Chính trị của tỉnh đã được gửi để lấy ý kiến tại đại hội cấp trên cơ sở. Đối với đại hội cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy được chọn đại hội điểm là Đảng bộ Công an tỉnh và Đảng bộ huyện Minh Hóa đã tiến hành đại hội thành công.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 được triển khai khẩn trương, tích cực theo đúng kế hoạch. Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Các mặt công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra giám sát, dân vận, nội chính của cấp ủy có nhiều chuyển biến quan trọng…

Mặc dù đã đạt nhiều kết quả quan trọng, nhưng 6 tháng đầu năm vẫn còn một số tồn tại, hạn chế  như sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, sản xuất hè thu thiếu nước, tình trạng cháy rừng còn xảy ra, thu ngân sách chưa vững chắc, nợ đọng thuế còn cao, lĩnh vực văn hóa-xã hội một số mặt còn chuyển biến chậm…

Các đại biểu tham dự hội nghị đã có nhiều ý kiến nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong đó tập trung vào một số lĩnh vực còn nhiều khó khăn, hạn chế như sản xuất nông nghiệp; thu ngân sách; vấn đề xe quá khổ, quá tải; quản lý, khai thác tài nguyên môi trường…

Kết luận hội nghị, đồng chí Lương Ngọc Bính nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, đó là: bám sát thực tiễn, tập trung lãnh đạo, điều hành thực hiện các giải pháp giải pháp tháo gỡ khó khăn để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo tăng trưởng kinh tế; tập trung phát triển một số lĩnh vực văn hóa-xã hội như giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, cải cách hành chính. Về quốc phòng-an ninh, tập trung nâng cao khả năng sẵn sàng chiếu đấu của lực lượng vũ trang tỉnh.

Tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với học tập chuyên đề năm 2015 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Tập trung lãnh đạo chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng cấp trên cơ sở, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội XII của Đảng.

Ngọc Mai