.

Báo Quảng Bình 52 năm xây dựng và phát triển

Chủ Nhật, 21/06/2015, 08:25 [GMT+7]

(QBĐT) - Cùng với báo chí cách mạng cả nước, báo chí Quảng Bình ra đời trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đã góp phần quan trọng vào sự lớn mạnh và sự phát triển không ngừng của Báo chí Cách mạng Việt Nam; đóng góp tích cực trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Quảng Bình (tháng 3-2013)
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Quảng Bình (tháng 3-2013).

Cách mạng Tháng Tám thành công, tháng 12-1945, Tỉnh bộ Việt Minh Quảng Bình đã thành lập báo Liên Minh, ra 2 trang khổ rộng, mỗi kỳ in 500 tờ. Tháng 12-1946, Báo Liên Minh đổi tên thành Báo Thống Nhất, xuất bản mỗi tuần một kỳ, năm 1947 đổi tên thành Dân Muốn. Tháng 7-1949, Thường vụ Tỉnh ủy quyết định đổi tên báo Dân Muốn thành Đánh Mạnh và sau đó đổi tên thành tờ báo Tất Thắng.

Trong quá trình xây dựng, trưởng thành trong kháng chiến, tờ báo của tỉnh (tiền thân của Báo Quảng Bình) với các tên gọi khác nhau: từ Liên Minh, đến Thống Nhất, Dân Muốn, Đánh Mạnh rồi Tất Thắng  đã góp phần tích cực vào công tác lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình trên mặt trận chính trị, tư tưởng, tạo nên sức mạnh tổng hợp, đoàn kết nhất nhất trí trong toàn Đảng, toàn quân giành được thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, cách mạng nước ta chuyển sang giai đoạn mới, tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, ngày 19-3-1963, Tỉnh ủy Quảng Bình đã ra Nghị quyết về công tác báo chí và quyết định thành lập Báo Quảng Bình, cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, nghị quyết nêu rõ: "... Tờ báo là vũ khí đấu tranh cách mạng, là công cụ tuyên truyền cổ động và tổ chức tập thể, là món ăn tinh thần của đảng viên, quần chúng... làm cho toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng có trình độ giác ngộ mới, một khí thế cách mạng mới, một tinh thần phấn đấu mới...".

Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, ngày 27-3-1963, Báo Quảng Bình đã xuất bản số đầu tiên; đây là sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới về công tác chính trị, tư tưởng, tạo niềm phấn khởi trong Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh mở ra thời kỳ phát triển mới của của lịch sử báo chí tỉnh ta.

Có thể nói, Báo Quảng Bình là bộ biên niên sử đầy sống động, bởi vì từ khi chính thức mang tên gọi này cho đến nay, với gần 7.800 số báo đã phát hành, trên tất cả các số báo và trang báo đã hội tụ gần như đầy đủ tất cả các sự kiện, biến cố lịch sử phát triển của tỉnh nhà qua các giai đoạn cách mạng.

Trong thời gian đầu mới thành lập, cùng với việc đưa tin, bài phản ánh phong trào thi đua lao động sản xuất, công tác quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng ở địa phương..., Báo tập trung tuyên truyền hai sự kiện lớn là bầu cử HĐND hai cấp (huyện, thị xã và xã, thị trấn), tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ V.

Trong đó, chú trọng nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào hành động cách mạng của các tầng lớp nhân dân. Có thể nói, ngay từ khi mới thành lập cho đến mãi sau này, tuyên truyền điển hình là một trong những nét nổi bật của tờ báo Đảng bộ tỉnh nhà. Nhiều điển hình được phát hiện và nêu gương trên Báo đã góp phần cổ vũ, động viên và rút ra bài học quý cho các địa phương khác làm theo. Đồng thời, Báo cũng đã kịp thời phê phán những việc làm sai trái, những mặt tiêu cực của các ngành, các địa phương nhằm góp phần xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bước sang năm 1964, tình hình cách mạng miền Nam có nhiều chuyển biến. Nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà trở nên rất khẩn trương. Thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ "Mỗi người làm việc bằng hai để đền đáp cho đồng bào miền Nam ruột thịt", dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, Báo Quảng Bình đã có các bài viết kịp thời hưởng ứng, cổ vũ, động viên nhằm khơi dậy lòng yêu nước, chí căm thù của nhân dân ta. Ngày 5-8-1964, giặc Mỹ bắt đầu leo thang bắn phá miền Bắc.

Thực hiện chỉ thị của Thường vụ Tỉnh ủy, Báo tăng cường nội dung cổ vũ phong trào "làm việc bằng hai" vì Trị Thiên ruột thịt và miền Nam anh hùng, khí thế sẵn sàng chiến đấu của quân dân toàn tỉnh. Hòa trong không khí hào hùng những trận đầu đánh Mỹ của quân, dân trong tỉnh, cán bộ, phóng viên của Báo không ngại gian khổ, hy sinh luôn có mặt ở những nơi bị địch đánh phá để đưa tin, viết bài tố cáo tội ác của giặc, phản ánh kịp thời chiến công của quân dân ta và tình nghĩa của bà con giúp nhau trong hoạn nạn. 

Và trong những ngày bom đạn ác liệt ấy, dù khó khăn, trên mặt báo không những giữ vững được các chuyên mục đã có mà còn thêm các chuyên mục mới như "Gương sáng đảng viên", "Gương hai giỏi", "Điển hình tiêu biểu", "Giúp nhau sửa chữa",... Nhiều tập thể và cá nhân điển hình do Báo phát hiện và nêu gương sau này đã trở thành anh hùng và những điểm sáng được cả nước học tập và làm theo.

Chiến tranh ngày càng ác liệt, vận chuyển khó khăn, báo chí Trung ương thường vào chậm nên lúc đó Báo Quảng Bình luôn đi trước một bước và phát huy được hiệu quả tuyên truyền rất lớn. Đặc biệt là từ năm 1968, 1969 đến đầu năm 1973, tuy trong hoàn cảnh chiến đấu ác liệt, Báo vẫn phát hành mỗi tuần 2 kỳ, số lượng mỗi kỳ lên đến 5.000 tờ. Với sự hợp đồng chặt chẽ của nhà in, bưu điện đã tạo điều kiện cho tờ báo phát huy được tác dụng của mình trong sản xuất, đời sống và chiến đấu của quân dân toàn tỉnh.

Những cố gắng của tập thể cán bộ, phóng viên Báo Quảng Bình lúc bấy giờ đã được Ban Tuyên huấn Trung ương đánh giá cao trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy là: "Báo Quảng Bình là một trong những tờ báo địa phương mạnh, có tập thể cán bộ, phóng viên vững vàng, thực hiện tốt sự chỉ đạo của Ban Tuyên huấn Trung ương và chấp hành nghiêm túc, vận dụng sáng tạo Nghị quyết của Đảng bộ địa phương và sự chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh ủy...".

Kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, tất cả các cán bộ, phóng viên và nhân viên Báo Quảng Bình đều được tặng danh hiệu chiến sĩ "Hai giỏi", 8 đồng chí được thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, 7 đồng chí được thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, 5 đồng chí được thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Ba và huy chương các loại. Nữ nhà báo Nguyễn Thị Thanh Xuân được truy tặng liệt sĩ.

Nước nhà thống nhất, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và khu vực Vĩnh Linh được hợp nhất thành tỉnh Bình Trị Thiên. Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, các nghị quyết, chỉ thị của Thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ, phóng viên Báo Quảng Bình lại sát cánh cùng đồng nghiệp ở Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đóng góp nhiều công sức xây dựng tỉnh Bình Trị Thiên giàu mạnh.

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng từ Đại hội VI và cũng nhằm đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, nhân dân, ngày 14-4-1989, Bộ Chính trị ra quyết định chia tỉnh Bình Trị Thiên và Quảng Bình trở về địa giới cũ. Sau ngày tỉnh nhà trở về địa giới hành chính cũ, đội ngũ những người làm báo từ Bình Trị Thiên ra lại bắt đầu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình trong thời kỳ mới.

Trong khó khăn thiếu thốn bộn bề của một tỉnh vừa mới tái lập, tất cả hầu như đều làm lại từ đầu nhưng được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Báo Quảng Bình đã sớm ổn định tổ chức, kịp thời xuất bản những số đầu tiên, tuyên truyền tốt các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh đến tận người dân, đồng thời phản ánh, cổ vũ khí thế thi đua, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng giàu đẹp.

Có thể khẳng định rằng, sau hơn gần 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước (tính từ năm 1986) và 26 năm Quảng Bình trở về địa giới cũ (tính từ năm 1989) đến nay, Báo Quảng Bình đã có nhiều bước tiến bộ vượt bậc. Từ chỗ mỗi tuần một kỳ, nay Báo đã xuất bản lên 6 kỳ/tuần. Báo Quảng Bình từ chỗ tờ báo khổ hẹp, 4 trang, in ti-pô, nay báo được in bằng công nghệ hiện đại 8 trang, tách màu, hình thức trình bày đẹp, số lượng phát hành tăng. Trước đây báo phát hành về cơ sở mất 2-3 ngày, nay báo đã được phát hành về hầu hết các địa phương trong ngày, đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin và hưởng thụ của bạn đọc.

Cùng với phát triển về số lượng, chất lượng, nội dung và hình thức của tờ báo thường xuyên được đổi mới. Nét nổi bật là tờ báo luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích hoạt động, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị để tuyên truyền. Chất lượng các tin, bài phản ánh kịp thời, đầy đủ, sinh động tình hình của tỉnh nhà và cuộc sống của nhân dân. Đáng chú ý là nhiều bài viết không chỉ dừng lại ở mức độ phản ánh mà đã đi sâu phát hiện, tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, tham mưu đề xuất kịp thời cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các ngành và địa phương trong việc đề ra các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ.

Đồng thời với việc cổ vũ phong trào hành động của quần chúng, Báo Quảng Bình cũng đã góp phần tích cực vào việc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, tuyên truyền, cổ vũ việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở "chung tay xây dựng nông thôn mới", xây dựng củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng và công cuộc đổi mới...

Cùng với sự phát triển của tờ báo in, Báo Quảng Bình điện tử đi vào hoạt động từ năm 2012, đã phát huy ưu thế và tác dụng tích cực. Báo Quảng Bình điện tử  là một kênh thông tin nhanh, nhạy, kịp thời các thông tin, sự kiện đến bạn đọc, góp phần làm đa dạng hóa và phong phú các hoạt động của báo chí tỉnh nhà. Lượng truy cập trên báo điện tử ngày càng tăng nhanh, trung bình mỗi ngày có từ 8.000 -10.000 lượt truy cập, đặc biệt vào thời điểm có sự kiện trọng đại hoặc bão lũ, lượng truy cập lên đến 20.000 -22.000 lượt/ngày. Hoạt động của Báo Quảng Bình điện tử đã đưa những sự kiện, thông tin, giới thiệu tiềm năng thế mạnh, thành quả đổi mới của quê hương “Hai giỏi” đến với đông đảo bè bạn trong và ngoài nước.

Để nâng cao chất lượng nội dung và hình thức tờ báo, những năm gần đây Báo Quảng Bình đã từng bước xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Báo đủ số lượng, phẩm chất chính trị tốt, trình độ chuyên môn cao. Hiện đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo 100% có trình độ đại học, một số đồng chí có 2 bằng đại học, thạc sĩ báo chí, bảo đảm để hoạt động tốt trên lĩnh vực báo chí. Cùng với đội ngũ phóng viên, biên tập viên, nhân viên, Báo Quảng Bình đã xây dựng được đội ngũ cộng tác viên với số lượng trên 200 người, luôn nhiệt tình cộng tác với Báo...

Với sự đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước trong suốt 52 qua, Báo Quảng Bình đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Độc lập hạng Ba, 1 Huân chương Lao động hạng Nhất, 1 Huân chương Lao động hạng Nhì, 4 cờ thi đua của Chính phủ và của UBND tỉnh, nhiều giải thưởng báo chí có giá trị và hàng trăm bằng khen, cờ thi đua cùng giấy khen các loại...

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong suốt 52 năm xây dựng và phát triển,  Báo Quảng Bình đã phát huy truyền thống báo chí cách mạng, truyền thống kiên cường của quê hương, có nhiều đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp đấu tranh  bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước, xứng đáng là tiếng nói của Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. Nội dung tuyên truyền của Báo Quảng Bình đã bám sát các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh, tình hình trong nước và quốc tế...

Để đổi mới và không ngừng phát triển tờ báo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, Báo Quảng Bình đã và đang tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy từ Ban biên tập đến các phòng, ban chuyên môn, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện của tờ báo in cũng như tờ báo điện tử; đồng thời tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên có trình độ văn hóa cao, chuyên môn nghiệp vụ giỏi, đạo đức, phẩm chất chính trị vững vàng, say mê nghề nghiệp, kế tục xứng đáng các thế hệ đi trước... từ đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Anh Tuấn