.

Tăng cường sự đoàn kết nhất trí cao của Đảng bộ và nhân dân, tạo niềm tin và động lực mới để Minh Hóa tiếp tục phát triển "*"

Thứ Sáu, 19/06/2015, 09:41 [GMT+7]

(QBĐT) - Phát biểu của đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, tại Đại hội Đảng bộ huyện Minh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 (ngày 18-6-2015).

>> Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Minh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020

Thưa Đoàn Chủ tịch,    
Thưa các đồng chí Đại biểu,
Thưa toàn thể Đại hội,

Hòa trong không khí phấn khởi cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, hôm nay, Đại hội Đảng bộ huyện Minh Hoá lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đơn vị Đại hội điểm cấp trên cơ sở thứ 2 của tỉnh chính thức khai mạc.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tôi nhiệt liệt chào mừng và chúc sức khoẻ các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo chủ chốt của huyện qua các thời kỳ, các đồng chí đại biểu khách mời và 210 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 4.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện đã về dự Đại hội. Chúc các đồng chí dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc; chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Minh Hoá lần thứ XX thành công tốt đẹp.

Thưa Đại hội,

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 92-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thời gian qua Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Minh Hóa đã tập trung chỉ đạo thành công đại hội cấp cơ sở, đồng thời khẩn trương chuẩn bị đầy đủ, đúng quy trình nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 và đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tham gia góp ý cụ thể. Tại Đại hội này, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các Đại biểu của Đại hội đề cao trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ để thực hiện thật tốt các nội dung Đại hội đã đề ra.

Thưa Đại hội,

Nhiệm kỳ qua, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, cùng với thiên tai diễn biến phức tạp đã tác động bất lợi đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Song, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Đảng bộ và nhân dân huyện Minh Hóa đã nỗ lực phấn đấu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra.

Kinh tế ổn định và có bước tăng trưởng khá, đạt 9,57%/năm, cơ cấu kinh tế đặc biệt là cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch đúng hướng. Nông nghiệp từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường; bước đầu hình thành một số vùng sản xuất chuyên canh, tạo ra các sản phẩm hàng hóa có chất lượng, góp phần quan trọng để phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Công nghiệp - xây dựng đạt tốc độ tăng trưởng khá. Hoạt động thương mại, dịch vụ được mở rộng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư và ngày càng phát huy hiệu quả, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Cùng với phát triển kinh tế, Minh Hoá đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực văn hoá - xã hội, đạt nhiều kết quả quan trọng. Giáo dục - đào tạo có nhiều tiến bộ, chất lượng dạy và học được nâng lên. Mạng lưới y tế được củng cố, phát triển; đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế được quan tâm cả về số lượng và chất lượng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh, khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi, tạo niềm tin, động lực mới, cổ vũ, động viên việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. An sinh xã hội được bảo đảm.

Cùng với việc thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ, huyện đã huy động các nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án khác để hoàn thành cơ bản việc xoá nhà tạm cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai thực hiện khá tốt; hoạt động của các cơ quan tư pháp địa phương đạt hiệu quả, tạo cơ sở, tiền đề cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai toàn diện, đạt nhiều kết quả quan trọng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp được nâng lên. Đảng bộ đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, tạo được nhiều chuyển biến tích cực. Công tác chính trị tư tưởng, tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ được chú trọng, hoạt động dân vận ngày càng đi vào chiều sâu. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy có nhiều đổi mới, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ trên tất cả các lĩnh vực.

Với những thành tựu đó, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tạo nền tảng cho bước phát triển mới trong tương lai. Tôi nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được của Đảng bộ huyện Minh Hoá trong nhiệm kỳ qua.

Thưa Đại hội,

Những thành tựu đạt được trong 5 năm qua là rất quan trọng, tạo nền tảng cho bước phát triển mới trong tương lai. Tuy nhiên, nghiêm túc nhận thấy, đến thời điểm này, Minh Hoá vẫn còn là huyện nghèo của tỉnh; quy mô của nền kinh tế còn nhỏ; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. Là huyện có tiềm năng lớn về đất đai, đặc biệt là đất rừng và gò đồi nhưng chưa được khai thác có hiệu quả.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới còn chậm; huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới còn khó khăn. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chậm phát triển. Thương mại, dịch vụ chất lượng còn hạn chế. Một số mặt thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến còn chậm; chất lượng giáo dục - đào tạo, khám chữa bệnh chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác giải quyết việc làm gặp nhiều khó khăn; tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh nhưng thiếu bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao, nhất là các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Công tác xây dựng Đảng có mặt còn hạn chế; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng chưa chưa được phát huy đầy đủ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền có lúc còn thiếu quyết liệt. Tư tưởng trông chờ, ỷ lại, thiếu ý chí vươn lên của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chậm được khắc phục. Đây là một trong những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu Đại hội cần phân tích kỹ nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó đề ra biện pháp khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Thưa Đại hội,

Năm năm tới là giai đoạn có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở ra nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Quán triệt tư tưởng và quan điểm chỉ đạo của Trung ương, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định quyết tâm rất lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh đó là: "Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường quốc phòng - an ninh, quyết tâm phấn đấu đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững".

Trên cơ sở định hướng đó, Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện Minh Hóa lần thứ XX đã xác định quyết tâm chính trị của Đảng bộ trong 5 năm tới là: "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh toàn dân; chủ động, sáng tạo; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; đẩy mạnh thực hiện chương trình giảm nghèo, xây dựng huyện phát triển bền vững". Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhận thấy: quyết tâm đó là phù hợp với thực tiễn của huyện, phù hợp với xu thế phát triển tất yếu của đất nước nói chung, tỉnh ta nói riêng.

Vì vậy, Đại hội chúng ta cần dành thời gian thỏa đáng, tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận thật kỹ, để xác định rõ hơn những tiềm năng, lợi thế, hướng phát triển, chọn đúng khâu đột phá và những lĩnh vực trọng tâm cần ưu tiên đầu tư; có giải pháp tích cực để tổ chức thực hiện thật tốt trong thời gian tới.

Có thể nói rằng, mặc dù hiện nay Minh Hoá vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng huyện vẫn đang có những thuận lợi, thời cơ lớn để phát triển kinh tế - xã hội. Là huyện có diện tích tự nhiên lớn; hệ thống giao thông khá thuận lợi, các tuyến đường Hồ Chí Minh, đường Xuyên Á, quốc lộ 12A nằm trên hành lang kinh tế Đông Tây đi qua địa bàn, có Cửa khẩu quốc tế Cha Lo qua Lào, nối với Thái Lan đang mang lại những chuỗi giá trị mới cho sản xuất, kinh doanh của huyện nhà. Minh Hóa lại có tiềm năng, thế mạnh về đất đai để phát triển lâm nghiệp, chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, sản xuất vật liệu xây dựng, dịch vụ, du lịch...; là huyện có truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, nhân dân lao động cần cù, sáng tạo, một lòng một dạ đi theo Đảng. Những tiềm năng, thế mạnh đó, nếu biết phát huy tốt sẽ là động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đưa huyện sớm thoát nghèo nhanh và bền vững.

Tôi và tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng tình cao với mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra trong nhiệm kỳ tới. Sau đây xin nhấn mạnh thêm một số vấn đề để Đại hội lưu ý trong quá trình thảo luận và quyết định:

Thứ nhất, Là huyện nông nghiệp đặc thù, vì vậy, Đảng bộ Minh Hóa phải coi phát triển nông nghiệp, nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm, song cần phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của huyện, nhất là phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, xây dựng các vùng chuyên canh cây công nghiệp, cây ăn trái tập trung gắn với bảo quản, chế biến để nâng cao giá trị nông sản. Cần chủ động nghiên cứu tổ chức các hình thức sản xuất phù hợp, như: câu lạc bộ năng suất cao, tổ hợp tác; làm tốt hơn nữa việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ và bao tiêu nông sản.

Tiếp tục thực hiện hai Chương trình kinh tế trọng điểm là trồng rừng kinh tế và phát triển chăn nuôi. Chuyển diện tích rừng nghèo kiệt sang trồng rừng kinh tế, gắn trồng rừng với phát triển kinh tế trang trại tổng hợp. Đối với vùng đồi núi Minh Hóa, chăn nuôi đại gia súc, gia cầm là lợi thế cần được tập trung khai thác có hiệu quả. Cần truyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi hình thức chăn nuôi truyền thống, chăn thả tự do sang hình thức chăn nuôi tập trung, bán công nghiệp; quy hoạch vùng chăn nuôi, vùng trồng cỏ cho gia súc; tăng cường công tác thú y, phòng chống dịch bệnh. Từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp có chất lượng của địa phương như cây lạc, mật ong, gà đồi...

Trên cơ sở các khu, cụm công nghiệp đã được phê duyệt, đầu tư, như Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo và các vùng phụ cận Hồng Hóa, Yên Hóa, Hóa Tiến, Hóa Hợp, huyện cần phải phối hợp tốt với các ngành chức năng của tỉnh tập trung đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng để thu hút các dự án đầu tư. Khuyến khích các doanh nghiệp, các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là các ngành nghề sử dụng nhiều lao động để giải quyết việc làm cho con em địa phương.

Ngoài ra, huyện cần có phương án xây dựng các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề mũi nhọn để làm đòn bẫy cho sự phát triển kinh tế. Chú trọng phát triển công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu nông sản tập trung; công nghiệp cơ khí phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Quan tâm khôi phục và phát triển các ngành nghề, làng nghề truyền thống, đồng thời mở mang thêm một số ngành nghề mới, làng nghề mới, như chế biến các loại lâm sản và các cơ sở gia công đồ mộc dân dụng, thủ công mỹ nghệ cao cấp...

Đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ du lịch, là huyện có lợi thế để phát triển du lịch, có các địa danh lịch sử như: Cổng trời, Cha Lo... có hang Tú Làn; có đường giao thông kết nối thương mại, du lịch với Lào, Thái Lan; có thể phát triển dịch vụ khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo và dọc tuyến đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 12A, đường Xuyên Á... Vì vậy, huyện cần chủ động phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh để tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch; đầu tư kết cấu hạ tầng và có cơ chế thu hút, kêu gọi và có chính sách để các tổ chức, cá nhân có năng lực tài chính đầu tư khai thác các quần thể hang động, các địa danh lịch sử trên địa bàn, tiến tới phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử cộng đồng.

Mặt khác, cần phải hết sức quan tâm công tác quy hoạch, nâng cao chất lượng quy hoạch, cả quy hoạch chung về phát triển kinh tế - xã hội, đến quy hoạch phát triển các ngành, các vùng, tiểu vùng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng các khu trung tâm, các cụm dân cư gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Tập trung thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, trong điều kiện huy động nguồn lực còn khó khăn, huyện cần có giải pháp cụ thể, phù hợp để thực hiện tốt các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu để đến hết nhiệm kỳ có thêm nhiều xã đạt nhiều tiêu chí nông thôn mới.

Thứ hai, tập trung phát triển kinh tế, nhưng đồng thời phải giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần chú trọng có các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực cả về trước mắt và lâu dài. Tranh thủ mọi nguồn lực để xây dựng, nâng cấp hệ thống trường, lớp bảo đảm phục vụ tốt công tác dạy và học; nâng cao chất lượng giảng dạy của các trường phổ thông trên địa bàn; đa dạng hóa, phát triển các loại hình và cơ sở đào tạo để đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện và hướng đến đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Chú trọng đào tạo cán bộ y tế cho các xã, thôn, bản ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, kiên quyết không để xảy ra các loại dịch bệnh trên địa bàn. Đồng thời, quan tâm bảo tồn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số; không ngừng nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

Mục tiêu cao nhất trong nhiệm kỳ tới là tập trung phát triển kinh tế - xã hội để sớm đưa Minh Hóa thoát khỏi tình trạng huyện nghèo, chậm phát triển. Vì vậy, công tác giảm nghèo đối với Minh Hóa được coi là nhiệm vụ trung tâm, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Minh Hóa đang được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư, hỗ trợ để giảm nghèo. Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Minh Hóa đã thực hiện khá tốt công tác xoá đói giảm nghèo, cơ bản xóa được hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua từng năm. Song thẳng thắn nhìn nhận, hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện vẫn ở mức cao so với bình quân của tỉnh.

Vì vậy, huyện phải chỉ đạo thực hiện thật tốt giảm nghèo nhanh và bền vững. Quá trình thực hiện phải bám sát mục tiêu, thực hiện đúng cơ chế, chính sách và các giải pháp đặc thù, theo đúng lộ trình. Tập trung trợ giúp đồng bào nghèo, vùng đặc biệt khó khăn, giải quyết ngay những vấn đề bức xúc như tình trạng thiếu lương thực, thiếu nước sinh hoạt, không đủ tư liệu sản xuất; đồng thời, hướng dẫn bà con sản xuất, kinh doanh, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Để thực hiện nhiệm vụ trên, yếu tố quan trọng hàng đầu là các đồng chí phải thực sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trong cách nghĩ, cách làm; đề cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên; khơi dậy ý chí tự lực tự cường, tinh thần vươn lên thoát nghèo, cải thiện cuộc sống của từng người dân, phát huy tốt hiệu quả đầu tư của Nhà nước để vươn lên hòa nhịp với sự phát triển chung của tỉnh.

Thứ ba, Minh Hoá là địa bàn chiến lược về quốc phòng - an ninh đối với cả tỉnh và cả nước; có tuyến biên giới giáp nước bạn Lào dài 89 km, có Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, là cánh cửa mở ra với bạn bè quốc tế.

Bên cạnh những yếu tố thuận lợi của hội nhập quốc tế thì Minh Hóa còn là địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường. Do đó, Minh Hoá phải luôn luôn nêu cao ý thức cảnh giác, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân với thế trận biên phòng toàn dân; xây dựng khu vực phòng thủ huyện, xã vững chắc; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm ma tuý xuyên biên giới. Nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, chủ động xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp, không để xảy ra những "điểm nóng" về an ninh, trật tự trên địa bàn, nhất là ở vùng dân tộc, biên giới. Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mới về nhận thức của người dân trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường mối quan hệ tốt giữa nhân dân hai bên biên giới Việt - Lào.

Cuối cùng, vấn đề có ý nghĩa then chốt và quyết định là phải xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức, để đủ sức lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ huyện. Trong đó, phải tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân được xem là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong nhiệm kỳ tới.

Tập trung tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; khắc phục bằng được tư tưởng trông chờ, ỷ lại, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo; tiếp tục đổi mới tư duy, nhất là là tư duy kinh tế để phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Qua theo dõi và qua nghe báo cáo, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Minh Hoá đã khắc phục được tình trạng thiếu đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng, củng cố niềm tin trong nhân dân. Vì vậy, trong nhiệm kỳ mới này, Đảng bộ huyện Minh Hoá tiếp tục phát huy những mặt tích cực đó, tăng cường đoàn kết, nhất trí cao của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà, tạo niềm tin và động lực mới để Minh Hóa tiếp tục phát triển, sớm đạt được mục tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở phải nêu cao tính tiền phong gương mẫu, đặt lợi ích tập thể lên trên, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp uỷ các cấp. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Cùng với đó, Đảng bộ cần chú trọng làm tốt hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ; đẩy mạnh luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng; phát huy tốt hơn nữa vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, cán bộ, đảng viên. Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là cấp xã. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Xây dựng bộ máy chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở trong sạch vững mạng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới.

Thưa các đồng chí,

Một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Vì vậy, Đại hội cần quán triệt sâu sắc Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 92-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để sáng suốt lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XX những đồng chí thực sự tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tư tưởng đổi mới, có năng lực công tác và tinh thần trách nhiệm cao, có sức khoẻ, thực sự là hạt nhân lãnh đạo, là trung tâm đoàn kết, để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI phải là những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ và nhân dân Minh Hoá để tham gia đóng góp tích cực vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới.

Là một trong 2 đơn vị vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức Đại hội điểm, Đảng bộ và nhân dân huyện Minh Hóa nói riêng và toàn tỉnh nói chung đang hướng về và đặt niềm tin, kỳ vọng lớn vào thành công của Đại hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy mong muốn và tin tưởng rằng: Đảng bộ huyện Minh Hoá sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, đoàn kết một lòng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tranh thủ thời cơ, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu đưa huyện thoát nghèo nhanh và bền vững.

Với niềm tin tưởng đó, một lần nữa chúc Đại hội thành công rực rỡ, tạo tiền đề quan trọng cho sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới.

Xin trân trọng cảm ơn.

--------------------------------------------------------------

(*) Đầu đề do Tòa soạn rút trong bài phát biểu.