.

Báo chí phải góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội "*"

Thứ Tư, 17/06/2015, 08:00 [GMT+7]

(QBĐT) - Phát biểu của đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Chương trình truyền hình trực tiếp “Nghề báo-Vinh quang và trách nhiệm” kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

>> "Nghề báo-Vinh quang và trách nhiệm"

Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chúc mừng các nhà báo.  Ảnh: T.H
Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chúc mừng các nhà báo. Ảnh: T.H

Thưa các đồng chí đại biểu,
Thưa toàn thể cán bộ, hội viên Hội Nhà báo tỉnh và cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan Báo chí trên địa bàn,

Hôm nay, trong không khí vui tươi, phấn khởi kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tổ chức chương trình "Nghề Báo-Vinh quang và trách nhiệm" và trao giải Báo chí toàn tỉnh lần thứ IX. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi tới các đồng chí đại biểu, các nhà báo và qua các đồng chí gửi tới toàn thể những người làm báo trong tỉnh lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí,

Cách đây tròn 90 năm, ngày 21-6-1925, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập ra Báo Thanh Niên- tờ báo đánh dấu sự ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam. Kể từ đó đến nay, báo chí cách mạng nước ta đã không ngừng lớn mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trở thành lực lượng xung kích, tin cậy trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tập hợp đoàn kết, cổ vũ các tầng lớp vượt qua mọi khó khăn thách thức, đưa sự nghiệp cách mạng nước ta giành nhiều thắng lợi to lớn.

Phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, suốt thời gian qua, đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà đã ý thức được trách nhiệm chính trị của mình, có nhiều cố gắng, tích cực triển khai công tác tuyên truyền, phục vụ kịp thời, có hiệu quả cho quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và là diễn đàn của nhân dân.

Trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, báo chí tỉnh ta đã có sự phát triển mạnh mẽ về loại hình, số lượng và chất lượng, nội dung phong phú, phản ánh khá nhanh nhạy và đa chiều về các diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế-xã hội; thông tin rộng rãi về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, cổ vũ, động viên nhân dân hăng hái thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các chương trình mục tiêu quốc gia như Chương trình xây dựng nông thôn mới, các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

Đồng thời, Báo chí tỉnh nhà đã tích cực phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, những mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; đề cao tinh thần nhân ái trong xã hội, cưu mang, đùm bọc, giúp đỡ những người khó khăn, hoạn nạn, những vùng bị thiên tai, bão lụt... Báo chí tỉnh nhà ngày càng khẳng định là một kênh thông tin quan trọng, góp phần thiết thực vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp.

Qua thực tiễn công tác, đa số những người làm báo tỉnh nhà đã có bước trưởng thành về chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng và trách nhiệm xã hội, xứng đáng là những chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng văn hoá của Đảng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi biểu dương và chúc mừng những thành tích, những kết quả đạt được có ý nghĩa rất quan trọng của đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà; nhiệt liệt chúc mừng các nhà báo vinh dự được trao Giải Báo chí toàn tỉnh hôm nay.

Thưa các đồng chí, các vị đại biểu,

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, nhiệm vụ đặt ra cho báo chí là hết sức nặng nề. Tôi đề nghị các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về vai trò, chức năng, nhiệm vụ  của báo chí cách mạng, từ đó giúp cho những người làm báo vững vàng trước mọi thử thách, nâng cao trách nhiệm chính trị của người làm báo trước Đảng bộ và nhân dân.

Song song với yêu cầu trên, phải tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Báo chí phải góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong toàn xã hội để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại của tỉnh.

Phát hiện, cổ vũ, động viên, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, góp phần tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố và tăng thêm niềm tin của nhân dân vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và tương lai của quê hương, đất nước.

Đồng thời, báo chí tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, các tiêu cực và tệ nạn xã hội với tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao; góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội; xây dựng và phát triển nền văn hóa văn Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Báo chí phải là một lực lượng nòng cốt đấu tranh chống âm mưu ''diễn biến hoà bình'', đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Để làm được điều đó, đòi hỏi những người làm báo của chúng ta phải luôn tu dưỡng, rèn luyện để không chỉ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, nhanh nhạy tiếp cận với thông tin mới, công nghệ làm báo mới mà còn phải có phẩm chất tốt đẹp, bản lĩnh chính trị vững vàng, nhạy cảm và tỉnh táo, chính xác trong xử lý thông tin và đưa thông tin. Mọi thông tin trên báo chí phải xuất phát từ cái tâm trong sáng của nhà báo cách mạng Việt Nam, tất cả vì lợi ích của quê hương, vì quyền lợi chính đáng của người dân và phải nhằm tạo nên sự đồng thuận cao trong xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Nhân đây, tôi cũng đề nghị Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục tổ chức thật tốt Giải Báo chí toàn tỉnh để thu hút ngày càng nhiều những tác phẩm báo chí xuất sắc; có hình thức tôn vinh và động viên khen thưởng kịp thời, xứng đáng đối với những nhà báo trong sáng, kiên định, dũng cảm, sáng tạo, có những tác phẩm tốt cả về nội dung tư tưởng và hình thức thể hiện. Phát huy và nhân rộng ảnh hưởng và giá trị xã hội của giải Báo chí toàn tỉnh, góp phần xây dựng nền báo chí tỉnh nhà khoa học, cách mạng, hiện đại và chuyên nghiệp.

Thưa các đồng chí,

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao giải Báo chí toàn tỉnh lần thứ IX, lãnh đạo tỉnh xin chúc các đồng chí, những người làm báo của tỉnh, luôn xứng đáng là những chiến sĩ kiên cường trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, cùng nhau chung sức chung lòng vì mục tiêu xây dựng Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững.

Chúc các đồng chí, các vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt.

Xin cảm ơn.

---------------------------------------------------------------
"*" Đầu đề do Tòa soạn rút trong bài phát biểu