.

Nông dân Minh Hóa với các phong trào thi đua yêu nước

Thứ Năm, 04/06/2015, 08:45 [GMT+7]

(QBĐT) - Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng và chính quyền, nông dân huyện Minh Hóa đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình tiên tiến, góp phần vào tăng trưởng kinh tế của địa phương, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần nông dân từng bước được nâng lên.

Thực hiện phong trào thi đua yêu nước, Ban chấp hành Hội Nông dân huyện Minh Hoá xây dựng chương trình, kế hoạch, đồng thời triển khai cho cơ sở tích cực thực hiện. Phối hợp với các cấp, ngành đẩy mạnh nhiều phong trào thi đua chào mừng những ngày lễ trọng đại của đất nước.

Thông qua quán triệt, học tập các chỉ thị, hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng, cán bộ, hội viên nông dân trong toàn huyện đã nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua phong trào thi đua đã tập hợp, thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia, khơi dậy tinh thần thi đua trong mỗi cán bộ, hội viên nông dân.

Tính đến nay, toàn huyện có 16 hội cơ sở, 136 chi hội. Các cấp Hội đã xây dựng được quy chế hoạt động, duy trì tốt chế độ sinh hoạt nên hàng năm có trên 70% chi hội vững mạnh, trên 80 % Hội cơ sở đạt vững mạnh, trong đó có trên 60% Hội đạt vững mạnh xuất sắc.

Chăn nuôi cũng là thế mạnh của nông dân Minh Hóa.
Chăn nuôi cũng là thế mạnh của nông dân Minh Hóa.

Trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, hội Nông dân huyện đã tích cực vận động nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh và tổ chức thực hiện có hiệu quả hai chương trình trọng điểm của huyện là phát triển chăn nuôi và trồng rừng kinh tế. Từng bước đổi mới về tư duy kinh tế, đổi mới cung cách làm ăn, phát huy tinh thần lao động, tính chịu khó, chịu khổ, cần cù sáng tạo, khai thác và tận dụng tiềm năng thế mạnh sẵn có để phát triển kinh tế theo hướng tạo ra giá trị sản phẩm hàng hoá ngày càng cao trong sản xuất nông nghiệp.

Phong trào thi đua đã đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực SXKD ở địa bàn nông thôn. Trong đó nổi lên nhiều tấm gương điển hình như: hội viên Đinh Hữu Ân, xã Hóa Phúc với mô hình vườn đồi hàng năm cho thu nhập trên 100 triệu đồng; hội viên Đinh Phương Đông, xã Hoá Hợp có mô hình lợn thịt, lợn nái cho thu nhập 75 triệu đồng/năm; hội viên Đinh Xuân Khách, xã Xuân Hoá có mô hình nuôi ong lấy mật cho thu nhập trên 75 triệu đồng/năm. Nhiều hội viên đã dám nghĩ, dám làm, tự lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo như gia đình hội viên Đinh Thị Tiến-Trương Văn Cường đã mạnh dạn đầu tư mua sắm máy móc trang thiết bị để sản xuất hàng hóa cho thu nhập bình quân 150  triệu đồng/năm...

Những năm qua, các cấp Hội Nông dân đã làm tốt vai trò “bà đỡ” cho hội viên phát triển kinh tế. Cụ thể, Hội Nông dân huyện đã nhận ủy thác vay vốn qua Ngân hàng chính sách xã hội 129 tỷ đồng để hội viên nông dân đầu tư vào phát triển kinh tế. Đồng thời phát động xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân tạo thêm nguồn vốn vay.

Tính đến nay, quỹ hộ trợ nông dân toàn huyện đã có trên 1,2 tỷ đồng cho hội viên vay. Nhờ sự hỗ trợ, tạo điều kiện đó nên hàng năm số hộ đăng ký danh hiệu nông dân SXKDG tăng đáng kể. Mỗi năm có 2.560 lượt hộ đăng ký và số hộ nông dân bình chọn đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đến nay là 1.826 hộ. Phong trào thi đua yêu nước đã góp phần đưa đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, hội viên nông dân được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ khá và giàu ngày một tăng, số hộ nghèo  giảm đáng kể.

Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã phối hợp với chính quyền địa phương tham gia đóng góp ý kiến vào các đề án, phương án xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn; vận động nông dân thi đua đóng góp tiền, ngày công xây dựng nhiều công trình cơ sở hạ tầng nông thôn, tích cực giám sát việc thi công, sử dụng, quản lý các công trình do nhà nước và nhân dân cùng làm.

Từ năm 2010 đến nay, các cấp Hội đã vận động nông dân đóng góp hàng chục triệu đồng, hàng vạn ngày công xây dựng tu sửa nâng cấp hàng trăm km giao thông nông thôn. Tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Với những thành tích đạt được trong phong trào thi đua yêu nước, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân. UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 4 tập thể và 14 cá nhân...

Xuân Vương