.

Quyết tâm xây dựng xã Quang Phú mạnh giàu

Thứ Hai, 01/06/2015, 07:54 [GMT+7]

(QBĐT) - Chặng đường 5 năm qua đánh dấu một bước phát triển vượt bậc của xã Quang Phú (TP. Đồng Hới) trên nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, trở thành xã đầu tiên trong toàn tỉnh cán đích Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đại hội Đảng bộ xã Quang Phú lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục xác định: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đoàn kết, đổi mới, phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động tốt mọi nguồn lực, xây dựng xã nhà phát triển vững mạnh”.

Với phương châm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, Đảng bộ xã Quang Phú luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng lẫn tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ xã hiện có 10 chi bộ với 183 đảng viên. Đảng bộ đã quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trên tinh thần tự phê bình và phê bình, Đảng ủy, các chi bộ đảng trực thuộc đã chỉ ra những tồn tại, yếu kém, từ đó có kế hoạch khắc phục, sửa chữa cụ thể trên lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống. Nhiều khuyết điểm, hạn chế của tập thể, cá nhân sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình nhanh chóng được tiếp thu, sửa chữa, khắc phục.

Nhiệm kỳ vừa qua, công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của Đảng bộ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm, từ học tập đến làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa lớn, góp phần giữ gìn, phát huy những giá trị đạo đức, lối sống, nêu cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình.

Nhà cao tầng mọc lên ngày càng nhiều ở xã Quang Phú.
Nhà cao tầng mọc lên ngày càng nhiều ở xã Quang Phú.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được Đảng bộ chú trọng đổi mới; công tác tổ chức, cán bộ; kiểm tra, giám sát được quan tâm đúng mức. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh... giúp Đảng bộ xã Quang Phú luôn liên tục giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh (giai đoạn 2010-2014); tỷ lệ chi bộ trong sạch vững mạnh trên 75%, không có chi bộ yếu kém; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, tỷ lệ kết nạp đảng viên hàng năm đạt 3,6%.

Đảng bộ trong sạch vững mạnh trên cả ba mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức trở thành điều kiện hàng đầu để cấp ủy, chính quyền xã Quang Phú có đủ năng lực tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển mạnh về kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, bảo đảm an sinh xã hội. Kinh tế biển được xã xác định là mũi nhọn gắn với mở rộng các ngành nghề, dịch vụ, du lịch; chế biển thủy sản. Sản lượng đánh bắt tăng từ 1.850 tấn năm 2010 lên 2.950 tấn năm 2014.

Ngư dân Quang Phú đã quan tâm đầu tư mua sắm ngư lưới cụ, phương tiện đánh bắt hiện đại, đóng mới tàu công suất lớn vươn khơi, hình thành nên những tổ đoàn kết đánh bắt trên biển dài ngày, vừa khai thác thủy sản vừa góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Năm 2010, toàn xã có 100 tàu, công suất 3.890CV, đến năm 2015 số lượng tàu giảm xuống nhưng công suất tăng lên 4.730CV, tổng trị giá tài sản trên 25 tỷ đồng.

Dịch vụ thương mại, du lịch, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn trên địa bàn được duy trì ổn định và phát triển mạnh tạo công ăn việc làm cho người lao động, thu hút số lượng khách du lịch đến lưu trú ngày càng đông. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng từ 25 tỷ đồng năm 2010 lên 46,8 tỷ đồng năm 2014. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hàng năm 20,1%; tổng doanh thu năm 2014 đạt 26,8 tỷ đồng. Xã Quang Phú đang quy hoạch, hình thành khu tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề tập trung với diện tích 2,3ha.

Năm 2013, xã Quang Phú hoàn thành 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, trở thành xã cán đích nông thôn mới đầu tiên trong toàn tỉnh. Chủ trương xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế- xã hội bền vững, nâng cao đời sống cho nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,9%.

Đánh giá tổng quát, trong nhiệm kỳ 2010-2015 Đảng bộ và nhân dân xã Quang Phú đã phát huy tốt nội lực, tranh thủ sự giúp đỡ của các nguồn lực, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kinh tế tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu hợp lý, cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp mạnh. Văn hóa- xã hội chuyển biến, đời sống vật chất, tinh thần nhân dân nâng lên. Hệ thống chính trị luôn được quan tâm củng cố, xây dựng vững mạnh toàn diện; dân chủ xã hội mở rộng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và đảng viên nâng lên.

Đại hội Đảng bộ xã Quang Phú lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định rõ phương hướng, mục tiêu: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, nắm vững và vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; huy động và phát huy tốt mọi nguồn lực, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế. Chú trọng khai thác và chế biến thủy hải sản.

Chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng tăng trưởng nhanh tỷ trọng dịch vụ du lịch, thương mại, tiểu thủ công nghiệp; phát triển cơ sở hạ tầng, bảo đảm môi trường gắn với du lịch sinh thái. Phát triển kinh tế phải gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân, xây dựng xã Quang Phú giàu đẹp, văn minh”.

Những chỉ tiêu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quang Phú hướng đến trong nhiệm kỳ mới là: Giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh; 50% chi bộ trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp  đảng viên mới từ 3-4% so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ.

Về kinh tế, tổng sản lượng khai thác hàng năm tăng từ 10,5 đến 11%; giá trị dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn tăng hàng năm 14-15%; thu ngân sách tăng 15-17%. Về văn hóa- xã hội, duy trì và phấn đấu giữ vững các trường học, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Phấn đấu đến năm 2020 có 100% thôn đạt làng văn hóa; 96-97% gia đình văn hóa; giữ vững chuẩn văn hóa nông thôn mới; giải quyết việc làm hàng năm cho từ 180 - 200 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%...

Đảng bộ xã Quang Phú tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khai thác có hiệu quả những tiềm năng thế mạnh sẵn có, phấn đấu hoàn thành những phương hướng, mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IX đề ra, góp phần cùng Đảng bộ thành phố Đồng Hới thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, dân chủ, văn minh”

Nguyễn Ngọc Thơ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã