.

Đảng bộ huyện Quảng Ninh: Hoàn thành đại hội đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở

Thứ Ba, 02/06/2015, 08:57 [GMT+7]

(QBĐT) - Đến ngày 31-5, Đảng bộ huyện Quảng Ninh đã hoàn thành đại hội đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở theo đúng tiến độ đề ra.

Theo đó, 50/50 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc (có 22 đảng bộ và 28 chi bộ) đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Nhìn chung công tác chuẩn bị đại hội của các đảng bộ, chi bộ cơ sở được thực hiện nghiêm túc theo tinh thần Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Các đảng bộ, chi bộ đã có sự chuẩn bị chu đáo về công tác tuyên truyền, nội dung văn kiện, công tác nhân sự. Công tác nhân sự được tiến hành đúng yêu cầu, bảo đảm nguyên tắc, đúng quy trình. Chất lượng cấp ủy được nâng lên, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ và tỷ lệ cấp ủy đổi mới cơ bản đạt yêu cầu đề ra.

Việc tổ chức thảo luận, góp ý vào các văn kiện được quan tâm chỉ đạo, đảng viên tích cực tham gia với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao.

Hiện nay, Huyện ủy Quảng Ninh đang tiếp tục chỉ đạo cấp ủy các cấp tăng cường công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức nhằm góp phần định hướng tư tưởng chính trị, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Hương Trà