.

Đảng bộ huyện Minh Hóa: Duy trì việc mua và đọc báo Đảng

Thứ Tư, 24/06/2015, 08:58 [GMT+7]

(QBĐT) - Đảng bộ huyện Minh Hóa hiện có 40 đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, thời gian qua, Huyện ủy Minh Hóa đã chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, toàn huyện đã đặt mua 41.070 tờ Báo Nhân dân, 49.727 tờ Báo Quảng Bình, 825 tờ Báo Quân đội nhân dân. Báo phát hành theo chương trình Chính phủ là 128.861 tờ, các loại báo khác 8.165 tờ. Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Công đoàn phòng Giáo dục vận động các tổ chức công đoàn đặt mua và đọc Báo Lao động theo chỉ thị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là 50 số. Bản tin Minh Hóa cũng đã xuất hành 4 số với 1.850 tờ.

Việc duy trì mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đều đặn trong thời gian qua của các cấp ủy đảng huyện Minh Hóa đã góp phần nâng cao trình độ, nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện, tạo tiền đề quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thùy Linh
(Đài TT-TH Minh Hóa)