.

Các phong trào thi đua yêu nước là động lực phát triển kinh tế-xã hội

Thứ Sáu, 26/06/2015, 14:28 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong những năm qua các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Bố Trạch liên tục được triển khai sâu rộng và được các tầng lớp nhân dân đồng lòng hưởng ứng, tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương ngày càng phát triển.

>> Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống chính trị

>> Huy động tốt sức dân nhờ "dân vận khéo"

>> Xuất khẩu lao động: Bài học từ Nhân Trạch

Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương người tốt việc tốt; nhiều tập thể, cá nhân điển hình trên tất cả các lĩnh vực. Các phong trào thi đua đã lan tỏa sâu rộng trong nhân dân như các phong trào “Dân vận khéo”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...

Nhiều cấp hội, đoàn thể cũng đã phát động các phong trào thi đua như Hội Phụ nữ với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”; Hội Nông dân với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu chính đáng và giảm nghèo bền vững”; lực lượng đoàn viên thanh niên với phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc”, “Tuổi trẻ Bố Trạch học tập và làm theo lời Bác”...

Qua đó tạo nên hiệu quả rõ rệt, tiếp tục đưa kinh tế-xã hội huyện phát triển toàn diện và từng bước vững chắc: Tổng thu ngân sách giai đoạn 2010-2015 đạt 142,6 tỷ đồng/KH 94 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh (từ 13,5 triệu đồng/người/năm 2010 lên 29,0 triệu đồng/người/năm 2015); tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 3,2%, đến cuối năm 2015 giảm còn 5,01%.

Trên lĩnh vực kinh tế, cơ cấu nội bộ của ngành chuyển dịch tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng nông-lâm nghiệp, tăng dần tỷ trọng thủy sản; giá trị tăng thêm đến năm 2015 đạt 1.398 tỷ đồng (gấp 1,65 lần so với năm 2011); tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 4,42%. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn tiếp tục duy trì với tốc độ tăng trưởng năm 2015 gấp 1,6 lần so với năm 2011, bình quân hàng năm giá trị tăng thêm đạt 433 tỷ đồng.

Công tác khuyến công và phát triển các ngành nghề nông thôn được quan tâm; các ngành nghề có lợi thế về nguyên liệu tại chỗ tiếp tục được chú trọng phát triển. Tỷ trọng của ngành dịch vụ tăng từ 38% (năm 2011) lên 46% (năm 2015), đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân.

Kinh tế huyện Bố Trạch chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng thủy sản.
Kinh tế huyện Bố Trạch chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng thủy sản.

Các thành phần kinh tế tiếp tục phát triển. Đến nay toàn huyện có 335 tổ hợp tác sản xuất, 390 cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc loại hình doanh nghiệp, trên 13 ngàn cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và 483 trang trại đạt tiêu chí, tạo việc làm cho hơn 15.000 lao động mỗi năm, góp phần nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Cùng với đó, việc lồng ghép nguồn vốn của huyện với các nguồn đầu tư từ bên ngoài để triển khai các chương trình xây dựng được thực hiện có hiệu quả và tăng đều qua từng năm, hạ tầng kinh tế-xã hội từng bước được cải thiện rõ nét.

Đặc biệt, chương trình MTQG về xây dựng NTM đã lan tỏa rộng khắp với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Từ thực hiện chương trình, nhiều địa phương tiếp tục có những mô hình hay và cách làm sáng tạo, góp phần quan trọng trong cải thiện kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn huyện Bố Trạch có nhiều khởi sắc, ngày càng khang trang. Đến nay, toàn huyện có 2 xã là Hoàn Trạch và Hải Trạch đạt chuẩn nông thôn mới; số xã đạt dưới 5 tiêu chí hiện chỉ còn lại 2 xã là Tân Trạch và Thượng Trạch (giảm 16 xã) so với năm 2010.

Trên lĩnh vực văn hóa-xã hội, phong trào thi đua yêu nước đã có sức cuốn hút mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân trong huyện cùng tham gia. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển sâu rộng. Đến nay, toàn huyện có 77% hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; 60% làng, đơn vị đạt danh hiệu văn hoá.

Hoạt động văn hóa thông tin đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, truyền tải đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến tận cụm dân cư, phản ánh sinh động các lĩnh vực đời sống xã hội, cổ vũ kịp thời gương người tốt, việc tốt.

Bên cạnh đó, thông qua việc thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”... công tác giáo dục-đào tạo trong thời gian qua đã đạt được những kết quả khá toàn diện cả về quy mô và chất lượng, mạng lưới trường lớp được củng cố và sắp xếp lại một cách hợp lý; chất lượng mũi nhọn có nhiều đột phá và ngày càng được khẳng định, chất lượng đại trà có nhiều tiến bộ. Mỗi năm, toàn huyện có khoảng 350 học sinh ở các cấp đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia.

Nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có tiến bộ, các chương trình Quốc gia về y tế được thực hiện hiệu quả. Đến nay toàn huyện đã có 28 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Phong trào thi đua trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh trong 5 năm qua đã đưa lại hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, làm tròn nhiệm vụ bảo vệ Đảng, chính quyền và bảo vệ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Ghi nhận những thành tích đạt được trong 5 năm qua, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng cán bộ và nhân dân huyện Bố Trạch danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhì. Riêng đối với các địa phương và đơn vị có: 186 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 2 tập thể được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 3 tập thể và 5 cá nhận được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 2 tập thể được tặng cờ thi đua của Chính phủ; 7 tập thể và 14 cá nhân được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thành tích mà cán bộ và nhân dân huyện Bố Trạch đạt được từ phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua là rất đáng tự hào và trân trọng. Đây cũng chính là động lực mạnh mẽ, là nguồn sức mạnh to lớn động viên cán bộ, nhân dân toàn huyện ra sức phấn đấu nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Trần Quang Vũ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch