.

Huy động tốt sức dân nhờ "dân vận khéo"

Thứ Sáu, 26/06/2015, 10:42 [GMT+7]

(QBĐT) - Thấm nhuần lời dạy của Bác “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền xã Hoàn Trạch (huyện Bố Trạch) luôn chú trọng đổi mới công tác vận động quần chúng nhằm khơi dậy nội lực, huy động sức dân tham gia phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là trong hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM.

Xác định “dân vận khéo” là một trong những yếu tố quyết định sự thành công trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội xã Hoàn Trạch đã chú trọng đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu được ý nghĩa, mục đích của chương trình.

Thông qua các buổi họp dân, sinh hoạt chuyên đề, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận đã chủ động đổi mới các nội dung công tác tuyên truyền theo hướng gần dân, sát dân; lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân để có những quyết sách phù hợp thực tiễn. Đáng chú ý là phong trào “dân vận khéo” ở xã Hoàn Trạch được gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhờ đó đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhiều tuyến đường nông thôn trên địa bàn xã Hoàn Trạch (Bố Trạch) được hoàn thiện nhanh chóng nhờ sự đồng sức, đồng lòng của nhân dân.
Nhiều tuyến đường nông thôn trên địa bàn xã Hoàn Trạch (Bố Trạch) được hoàn thiện nhanh chóng nhờ sự đồng sức, đồng lòng của nhân dân.

Trên địa bàn xuất hiện ngày càng nhiều mô hình “dân vận khéo” như: Vận động nhân dân phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo; phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại; hiến đất làm đường... Hiệu quả của các mô hình này là đã phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể, tích cực tham gia các phong trào thi đua sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội. Năm 2015, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 27 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,42%.

Có thể thấy, thành công của phong trào “dân vận khéo” ở Hoàn Trạch trong xây dựng NTM được thể hiện rõ ở sự đồng sức đồng lòng của nhân dân trong việc nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí. Cụ thể: Trong quá trình giải phóng mặt bằng hệ thống đường giao thông nông thôn (GTNT), đã có trên 700 hộ gia đình tự nguyện hiến đất, tường rào xây, công trình phụ, chuồng trại chăn nuôi, cây vườn nhà... với tổng trị giá trên 3,6 tỷ đồng; đóng góp trên 25.000 ngày công lao động để tu sửa đường GTNT. Trong quá trình xây dựng cơ sở vật chất như: hệ thống cống qua đường, bê tông hóa đường GTNT, bê tông hoá kênh mương... nhân dân đã đóng góp đối ứng bằng tiền và ngày công lao động tương ứng 30-50% giá trị công trình. Điển hình như gia đình các ông Nguyễn Quyết (thôn 6), Lê Văn Tư (thôn 7)... đã hiến trên 120m2 đất để làm đường.

Cũng chính nhờ huy động được sức dân trong xây dựng NTM, rất nhiều tiêu chí được xem là khó đối với nhiều địa phương lại trở nên dễ dàng đối với xã Hoàn Trạch. Đơn cử như tiêu chí môi trường: Xác định công tác xử lý rác thải nông thôn là việc làm rất khó khăn, phần vì thói quen của dân cư, phần vì khối lượng rác thải lớn, ngay từ đầu, Đảng bộ xã đã có nghị quyết chuyên đề hướng dẫn phân loại và xử lý rác thải tại vườn nhà, rác hữu cơ chôn lấp để làm phân bón, rác vô cơ tập kết về địa điểm theo quy định; hàng tuần chọn ngày thứ 7 làm ngày “Môi trường xanh”, toàn dân thu gom, xử lý rác thải.

Đến nay, mỗi thôn đã hình thành một tổ thu gom, toàn xã thành lập được 2 tổ bốc xếp rác lên xe đem đi xử lý. Việc làm này đã trở thành nền nếp hàng tuần và được nhân dân đồng thuận thực hiện với hiệu quả rất cao.

Bên cạnh đó, công tác dân vận khéo trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cũng được thực hiện nghiêm túc góp phần định hướng giúp người dân xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh...

P.V