.

Tập trung nguồn lực xây dựng phường Nam Lý giàu đẹp

Thứ Năm, 18/06/2015, 08:30 [GMT+7]

(QBĐT) - Là một trong những phường trung tâm thành phố Đồng Hới, Nam Lý có nhiều điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế- xã hội, trở thành khu đô thị kiểu mẫu mạnh về kinh tế, ổn định về chính trị, vững vàng về quốc phòng-an ninh. Nhiệm kỳ 2010-2015 để lại nhiều dấu ấn đậm nét với tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng… từ đó tạo ra những tiền đề căn bản nhằm xây dựng phường Nam Lý vững mạnh toàn diện cho những năm tiếp theo...

Chặng đường phát triển 5 năm 2010-2015 của phường Nam Lý đạt được nhiều thành quả quan trọng: Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đổi mới đi vào chiều sâu, đạt kết quả cao trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đi vào thực chất, góp phần nâng cao nhận thức, phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức cho từng cán bộ, đảng viên.

Công tác dân vận của Đảng được tăng cường, thể hiện qua các phong trào thi đua yêu nước. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có nhiều chuyển biến tích cực; dân chủ ở cơ sở, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng cường.

Đảng bộ phường Nam Lý có 24 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó gồm 6 đảng bộ bộ phận, 9 chi bộ tổ dân phố, 5 chi bộ trường học và 4 chi bộ cơ quan phường, Công an phường, HTX, Quỹ tín dụng; tổng số đảng viên toàn phường có 1.090 đồng chí.

Nam Lý trên đường đổi mới.
Nam Lý trên đường đổi mới.

Công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; tăng cường sức chiến đấu của các đảng bộ bộ phận, chi bộ; công tác kết nạp đảng viên mới; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên... là những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt được Đảng ủy phường tập trung thực hiện trong cả nhiệm kỳ, nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đổi mới cách thức, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên đáp ứng nhu cầu phát triển của phường Nam Lý trong tình hình mới. Năm 2014, Đảng bộ có 12 tổ chức cơ sở đảng TSVM, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; 99% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ kết nạp 68 đảng viên mới.

Cấp ủy đảng được củng cố, kiện toàn; thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo. Mối quan hệ giữa cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị cố kết, ý Đảng lòng dân hòa quyện trong nhiệm kỳ qua đã giúp Nam Lý có điều kiện tập trung mạnh các nguồn lực phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao mức sống cho nhân dân.

Với vị thế phường trung tâm thành phố Đồng Hới, đầu mối thông thương giữa các địa phương trong tỉnh và cả nước, Đảng bộ phường tập trung chỉ đạo nhân dân phát triển mạnh về sản xuất, kinh doanh; chú trọng vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Tổng trị giá bán lẻ hàng hóa tăng từ 644 tỷ đồng năm 2010 lên 1.125 tỷ đồng năm 2014. Nếu như năm 2010 toàn phường có 105 doanh nghiệp, 1.755 cơ sở kinh doanh buôn bán, thương mại, dịch vụ thì năm 2014 tăng lên 186 doanh nghiệp, 2.231 cơ sở kinh doanh, thương mại, dịch vụ; tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 6%. Tỷ trọng thương mại, dịch vụ chiếm 2/3 tỷ trọng kinh tế.

Tốc độ tăng trưởng tiểu thủ công nghiệp, xây dựng hàng năm đạt 8% với sự góp mặt của 80 doanh nghiệp và 336 cơ sở kinh doanh. Phát triển tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tại chỗ, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Xu thế đô thị hóa mạnh mẽ làm diện tích đất nông nghiệp thu hẹp lại chỉ còn gần 20 ha, do vậy thời gian qua, phường luôn xác định phát triển sản xuất nông nghiệp phải tinh, giá trị cao, chất lượng bảo đảm đúng nhu cầu thị trường. Năng suất lúa hai vụ bình quân đạt 57 tạ/ha, các mô hình chăn nuôi, trồng rau sạch, trồng hoa, sinh vật cảnh... góp phần ổn định an ninh lương thực trên địa bàn. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 1,96% năm 2010 xuống còn 0,77%.

Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể TSVM, kinh tế- xã hội phát triển ổn định; quốc phòng - an ninh giữ vững; trật tự an toàn xã hội được duy trì; y tế, giáo dục đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo thấp... giúp Nam Lý vững tin trên con đường đổi mới toàn diện.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân phường Nam Lý xác định rõ: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của cán bộ và nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị thật sự TSVM; phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, giải quyết tốt an sinh xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đẩy lùi tệ nạn xã hội, quyết tâm xây dựng phường Nam Lý ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Theo đó, những chỉ tiêu cần đạt được là: Đảng bộ giữ vững danh hiệu TSVM, hàng năm có trên 50%  tổ chức cơ sở đảng TSVM; 99,5% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Về  kinh tế: giá trị dịch vụ thương mại tăng bình quân 23- 25%; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 16-18%; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng  6-8%; tổng thu ngân sách bình quân hàng năm đạt 17-19%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt khoảng 3.000 đến 3.500 USD.

Về văn hóa- xã hội: Giáo dục, y tế duy trì và giữ vững chuẩn quốc gia; hàng năm có 95% gia đình đạt gia đình văn hóa; 80-90% tổ dân phố văn hóa; giải quyết việc làm cho 2.500 lao động; hạ tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 xuống dưới 0,7%...

Đại hội Đảng bộ phường Nam Lý lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 với sự đoàn kết, chung sức, chung lòng của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể, cán bộ đảng viên và nhân dân sẽ lựa chọn hướng phát triển kinh tế- xã hội của phường 5 năm tới và những năm tiếp theo. Đảng bộ và nhân dân phường Nam Lý quyết tâm phát huy truyền thống vùng đất anh hùng, chủ động, sáng tạo, thi đua học tập, lao động sản xuất, xây dựng Nam Lý giàu đẹp.

Phạm Văn Đào, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường