.

Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ Bảy, 11/04/2015, 18:10 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 10-4, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Huấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cùng 46 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy khóa V (nhiệm kỳ 2015 - 2020)
Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy khóa V (nhiệm kỳ 2015 - 2020)

Nhiệm kỳ 2010 - 2015, với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết thống nhất và tinh thần trách nhiệm cao, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra trên tất cả các mặt. Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy cụ thể hóa các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV bằng các kế hoạch, chương trình cụ thể. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Đảng bộ thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. 100% đảng viên trong Đảng bộ được học tập, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ đã thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI), tổ chức đảng và đảng viên trong đảng bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, không ngừng học tập và nâng cao trách nhiệm trong công tác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, đảng bộ được nâng lên. Công tác tổ chức xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh được quan tâm đúng mức và đạt hiệu quả cao. Công tác phát triển đảng được chú trọng. Nhiệm kỳ qua đã kết nạp mới 9 đảng viên. Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm: 100% đảng viên của Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Với chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục xây dựng Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy vững mạnh toàn diện", nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục nỗ lực lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh. Trong đó, chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới. Tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy...

Tại Đại hội, các đại biểu đã có nhiều tham luận nhằm làm rõ hơn nguyên nhân của những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đưa ra những giải pháp khắc phục hiệu quả những khó khăn, tồn tại, để nhiệm kỳ mới tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 9 đồng chí. Đồng chí Mai Xuân Thủy, Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy khóa V (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) gồm 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Ngọc Mai