.

Huyện ủy Quảng Ninh: Triển khai nhiệm vụ quý II-2015

Thứ Hai, 13/04/2015, 09:55 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 10-4, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Ninh tổ chức hội nghị lần thứ 28 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I-2015 và đề ra phương hướng nhiệm vụ quý II. 

Trong quý I, kinh tế trên địa bàn tiếp tục ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống của nhân tiếp tục được cải thiện; quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai tích cực, toàn diện, đạt nhiều kết quả.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng Đảng trong quý II- 2015 với những nội dung như: Tập trung chỉ đạo thu hoạch vụ đông-xuân, triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè-thu; đẩy nhanh công tác dồn điền, đổi thửa, xây dựng nông thôn mới và đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng giai đoạn 2014-2016; đẩy mạnh công tác thu ngân sách, tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là bảo vệ an toàn đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tổ chức thành công đại hội đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 theo đúng yêu cầu và tiến độ; tiếp thu ý kiến tham gia góp ý của đại hội các tổ chức cơ sở đảng về văn kiện Đại hội XII của Đảng và các văn kiện Đại hội lần thứ XXIV của Đảng bộ huyện để bổ sung, hoàn chỉnh trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015-2020 theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; kịp thời nắm tình hình và giải quyết những vấn đề đột xuất, nảy sinh ngay từ cơ sở...

Hương Trà