.

Dấu ấn của tổ chức đảng ở một doanh nghiệp

Thứ Hai, 13/04/2015, 07:55 [GMT+7]

(QBĐT) - Là tổ chức cơ sở đảng ở doanh nghiệp ngoài quốc doanh duy nhất của huyện Minh Hóa, thời gian qua, Chi bộ Công ty TNHH Diến Hồng đã lãnh đạo đơn vị thực hiện sản xuất kinh doanh có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Hiện tại, Chi bộ Công ty TNHH Diến Hồng có 11 đảng viên, là một trong 40 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy Minh Hóa. Trong thời gian từ năm 2011 đến nay, chi bộ đã cùng Ban lãnh đạo Công ty cụ thể hoá nghị quyết đại hội Đảng các cấp để xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người lao động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Để làm được điều này, Chi bộ Công ty luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và người lao động. Luôn luôn đổi mới phương pháp sinh hoạt nên chi bộ đã tổ chức quán triệt, triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện, cũng như chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết TƯ 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"..., góp phần nâng cao nhận thức cho đảng viên, người lao động để xây dựng tập thể đoàn kết, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phát triển thương mại dịch vụ trên địa bàn huyện Minh Hoá.
Phát triển thương mại dịch vụ trên địa bàn huyện Minh Hoá.

Với số lượng đảng viên biến động do nghỉ chế độ và chuyển vị trí công tác, nhưng hàng tháng chi bộ luôn tổ chức sinh hoạt định kỳ để đánh giá, kiểm điểm rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của đơn vị. Trong sinh hoạt định kỳ, chi bộ nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình để góp ý xây dựng, giúp đỡ đảng viên không ngừng tiến bộ về đạo đức lối sống, công việc được giao... Hàng năm, chi bộ đã làm tốt công tác phân tích xếp loại đảng viên, nhiều năm liền chi bộ được Huyện uỷ Minh Hoá đánh giá là tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Cao Mạnh Hùng, Bí thư Chi bộ cho biết, trong thời gian tới, Chi bộ Công ty xác định phải không ngừng xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm vững về chính trị, tư tưởng, mạnh về tổ chức, cũng như phát huy sức mạnh của các tổ chức đoàn thể để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Từ đó, tiếp tục nâng cao quy mô, chất lượng và năng lực của doanh nghiệp theo hướng phát triển bền vững, đóng góp đắc lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và của huyện.

Theo đó, chi bộ sẽ phát động phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất giỏi để phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn doanh nghiệp. Chi bộ sẽ lãnh đạo doanh nghiệp bảo toàn, phát triển nguồn vốn và sản xuất kinh doanh có lãi; nộp ngân sách nhà nước tăng bình quân từ 20-25%/năm; ổn định việc làm cho 100 lao động/năm với mức thu nhập tăng khoảng 20%/năm; thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho 100% lao động; doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ...

Về công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Đảng và đoàn thể, chi bộ đã đề các mục tiêu như sau: 100% đảng viên được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết theo kế hoạch của Huyện uỷ; phấn đấu xây dựng chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; kết nạp từ 3-4 đảng viên mới/năm; mỗi năm có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% trở lên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh..., đồng chí Cao Mạnh Hùng cho hay.

Là một tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp, trong nhiệm kỳ mới (2015-2020) Chi bộ Công ty TNHH Diên Hồng sẽ thường xuyên đổi mới công tác sinh hoạt Đảng, phát huy vai trò, vị trí trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển sản xuất kinh doanh. Xem trọng việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên, nhằm xây dựng đội ngũ "đầu tàu, gương mẫu" có trình độ, tay nghề cao, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt để sẵn sàng đảm đương hiệu quả các vị trí quan trọng của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và người lao động để chi bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động nhằm xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

T.M.Văn