.

Quảng Trạch: Rút kinh nghiệm từ đại hội điểm đảng bộ cơ sở

Thứ Tư, 22/04/2015, 08:00 [GMT+7]

(QBĐT) - Đầu tháng 4, các cơ sở Đảng trên địa bàn huyện Quảng Trạch được chọn đại hội điểm đã tiến hành xong đại hội. Về cơ bản, các đảng bộ cơ sở được chọn đại hội điểm đã chuẩn bị kỹ về nội dung văn kiện, quy trình nhân sự, làm tốt công tác tuyên truyền… Sau đại hội điểm, nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra để các cấp ủy đảng trong toàn huyện tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Ban chấp hành Đảng bộ Công an huyện nhiệm kỳ 2015-2020.
Ban chấp hành Đảng bộ Công an huyện nhiệm kỳ 2015-2020.

Xác định đại hội Đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, có ý nghĩa sâu rộng của cán bộ, đảng viên; ngay sau khi tiếp thu Chỉ thị số 36-CT/TW  ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch đã ban hành Kế hoạch số 126-KH/HU về việc chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chọn Đảng bộ Công an huyện và Đảng bộ xã Cảnh Dương để tổ chức đại hội điểm và thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư cấp ủy. Sau thời gian khẩn trương chuẩn bị, vào những ngày đầu tháng 4, hai đảng bộ được chọn đại hội điểm đã tổ chức thành công đại hội.

Quá trình triển khai cho thấy, các đảng bộ được chọn đại hội điểm đã có sự chuẩn bị chu đáo về công tác tuyên truyền, nội dung văn kiện, công tác nhân sự. Các hoạt động tuyên truyền được triển khai dưới nhiều hình thức góp phần định hướng chính trị tư tưởng, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Công tác nhân sự được tiến hành đúng yêu cầu, bảo đảm nguyên tắc, đúng quy trình. Nhờ đó, chất lượng cấp ủy được nâng lên, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ và tỷ lệ cấp ủy đổi mới cơ bản đạt yêu cầu đề ra. Các đại hội điểm đã phát huy dân chủ trong việc thảo luận các đề án nhân sự do Đoàn chủ tịch trình bày. Danh sách bầu cử cấp ủy, Ban Thường vụ được đại hội thông qua bảo đảm số dư theo quy định, trong đó nhân sự cấp ủy có số dư từ 13,3% đến 15,3%; nhân sự bầu Ban Thường vụ có số dư từ 20%-33,3%. Việc thực hiện trình tự, thủ tục bầu cử đúng quy chế bầu cử trong Đảng.

Kết quả bầu Ban chấp hành, trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư đều đạt tỷ lệ phiếu cao (trên 81%), bầu chức danh Bí thư Đảng uy xã Cảnh Dương đạt 97,3%, Bí thư Đảng bộ Công an huyện đạt 100%. Việc tổ chức thảo luận, góp ý vào các văn kiện được quan tâm chỉ đạo, đảng viên tích cực tham gia với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao.

Công tác tổ chức đại hội bảm đảm chất lượng cả về hình thức và nội dung, tuân thủ đúng quy trình, nghiêm túc, dân chủ, cởi mở tạo được niềm tin phấn khởi trong đại hội, trong Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân. Đoàn chủ tịch có sự phân công cụ thể, hợp lý, chương trình được chuẩn bị chu đáo. Vì vậy, các nội dung của đại hội được thực hiện khá tốt, đúng trình tự và hướng dẫn của cấp trên.

Ngay sau khi các đảng bộ được chọn hoàn thành đại hội điểm, bên cạnh việc đánh giá những ưu điểm, kết quả đạt được Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch đã tổ chức đánh giá những mặt còn thiếu sót, hạn chế như: Các loại văn bản, báo cáo chính trị, đề án nhân sự cấp ủy do cấp ủy đương nhiệm chuẩn bị trình đại hội khi thông qua Ban Thường vụ Huyện ủy còn bổ sung, chỉnh lý nhiều, phù hiệu đại hội chưa đúng quy định; công tác điều hành trong quá trình tổ chức đại hội còn nhiều lúng túng; số lượng ý kiến tham gia thảo luận tại đại hội còn ít, một số ý kiến phát biểu thảo luận tại đại hội nội dung còn chung chung, chưa có những đề xuất về các giải pháp cụ thể....

Từ những hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức đại hội điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng trong toàn huyện tiếp tục nghiên cứu, rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Phan Ngọc Duy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quảng Trạch cho biết, qua việc tổ chức đại hội điểm cho thấy, các cấp ủy đã triển khai thực hiện một cách chủ động, tích cực. Công tác chuẩn bị đại hội chặt chẽ, toàn diện; tổ chức chỉ đạo đại hội đúng quy trình, làm tốt khâu chỉ đạo điểm. Do đó, đại hội điểm các đảng bộ cơ sở được chuẩn bị và thực hiện chu đáo, thống nhất về thời gian và nội dung của đại hội, không có đơn vị nào vi phạm Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

Tuy nhiên, thời gian tới, để bảo đảm tổ chức thành công đại hội, các cấp ủy đảng trong toàn huyện cần bám sát kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, khoa học. Cá nhân từng đồng chí cấp ủy đương nhiệm được phân công nhiệm vụ chuẩn bị các nội dung đại hội phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trước tập thể.

Các tổ chức cơ sở đảng cần tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động và phát động các phong trào thi đua lập thành tích trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và tin tưởng vào thành công của đại hội Đảng. Việc chuẩn bị báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành phải bảo đảm chất lượng, đúng quy định, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đảng bộ, chi bộ cơ sở, đặc biệt chú trọng xác định rõ chỉ tiêu cơ bản, nhiệm vụ chủ yếu và các giải pháp có tính đột phá. Việc lấy ý kiến thảo luận phải cởi mở, dân chủ, rộng rãi, đủ các bước và đúng theo hướng dẫn.

Đặc biệt, Đoàn chủ tịch điều hành đại hội phải nắm vững các quy định, quy trình, nguyên tắc; có sự phân công rõ ràng, hợp lý, bám sát chương trình đại hội đã được chuẩn bị để điều hành, dự kiến các tình huống có thể xảy ra để có phương án xử lý kịp thời và hiệu quả.

P.V