.

Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông vận tải, nhiệm kỳ 2015-2020

Chủ Nhật, 19/04/2015, 08:13 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 18-4, Đảng bộ Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã tiến hành Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 với sự tham dự của 127 đảng viên ở 8 chi bộ trực thuộc.

>> Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, siết chặt kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm người thực thi công vụ

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ đã nêu bật kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015, rút ra bài học kinh nghiệm trên các mặt lĩnh vực công tác. Đảng bộ Sở GTVT triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015 trong điều kiện có nhiều thuận lợi cơ bản; tiềm năng, thế mạnh của tỉnh tiếp tục được phát huy, kinh tế-xã hội tiếp tục phát triển. Đầu tư xã hội vào lĩnh vực GTVT trên địa bàn ngày càng lớn. Vai trò, vị trí, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ ngày càng được nâng cao; tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên luôn được phát huy.

Công tác xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông được Nhà nước đầu tư phát triển khá đồng bộ theo hướng hiện đại. Trong 5 năm có nhiều dự án được triển khai, xây dựng, đặc biệt là các dự án trọng điểm của tỉnh với tổng nguồn vốn 5.044 tỷ đồng, tăng so với giai đoạn 2005-2009 là 331%. Các lĩnh vực quản lý Nhà nước về vận tải, đăng kiểm,  công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe được quan tâm thực hiện nền nếp...

Đảng bộ Sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên. Đảng ủy Sở và các chi bộ đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết TƯ 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Báo cáo cũng nêu rõ những khó khăn thách thức như: suy giảm kinh tế thế giới và khu vực; đầu tư công thắt chặt; thiên tai diễn biến phức tạp, gây hư hại các công trình giao thông; thị trường kinh doanh vận tải trong khu vực cạnh tranh quyết liệt, phức tạp… Điều đó đã tác động không nhỏ đến sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở GTVT Quảng Bình nhiệm kỳ 2010-2015.

Đại hội đã thống nhất cao với phương hướng trong nhiệm kỳ 2015-2020 là, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan; khơi dậy trí tuệ, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ; tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 13 đồng chí và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh 5 đồng chí.

Tr.T