.

Hội nghị đánh giá kết quả chỉ đạo và tổ chức đại hội điểm các đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Ba, 07/04/2015, 14:16 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 7-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả chỉ đạo và tổ chức đại hội điểm các đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 để rút kinh nghiệm chỉ đạo và tổ chức tốt đại hội đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2015-2020 theo Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 12-9-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy, huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

 

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Theo đó, các cấp ủy trực thuộc đã quán triệt, triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch của cấp mình đến tận các chi bộ, đảng viên và chọn 25 tổ chức cơ sở đảng (22 đảng bộ, 3 chi bộ cơ sở) đại hội điểm và thực hiện chủ trương thí điểm đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy.

Đến ngày 31-3-2015, đã có 21/25 đơn vị hoàn thành đại hội. Các đại hội đã phát huy tính chân chủ, huy động được trí tuệ tập thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào việc chuẩn bị và tham gia xây dựng báo cáo chính trị.

Nội dung bao cáo đã bám sát tình hình, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đánh giá khá toàn diện về sự lãnh đạo của đảng bộ trên các lĩnh vực, nêu bật được những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015, thắng thắn thừa nhận những tồn tại, hạn chế cùng những nguyên nhân chủ quan, khách quan. Công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, đúng quy trình. Chất lượng nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy khóa mới cơ bản bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, bình quân tuổi đời thấp hơn cấp ủy nhiệm kỳ trước, bảo đảm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Đại hội đã thực hiện đủ 4 nội dung gồm: tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ qua và xác định phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội, thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu nhân sự cấp ủy trực tiếp; bầu cấp ủy và bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở điểm và thí điểm bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như báo cáo chính trị của một số đại hội còn dàn trải, nặng về liệt kê, số liệu, chưa gắn với tổng kết thực tiễn trong đánh giá kết quả, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành một số đơn vị còn dài và trùng lặp, chưa đánh giá đúng mức ưu điểm và chỉ ra được những khuyết điểm, hạn chế. Có nơi không đề ra phương hướng khắc phục, sửa chữa. Phần thảo luận tại đại hội vẫn còn tình trạng đọc tham luận đã được phân công chuẩn bị trước. Công tác nhân sự có nơi chưa kỹ, chưa làm tốt công tác tư tưởng nên vẫn có trường hợp được cấp ủy triệu tập đại hội dự kiến tham gia ban thường vụ nhưng lại không trúng cử ban chấp hành và ban thường vụ cấp ủy. Công tác điều hành bầu cử có nơi còn lúng túng. Ban kiểm phiếu một số đại hội chưa nắm chắc nguyên tắc, thủ tục quy định...

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến thảo luận nhằm làm rõ hơn những nguyên nhân của ưu điểm và những hạn chế, khuyết điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội đảng bộ cơ sở trong thời gian tới, góp phần làm tiền đề  thành công cho đại hội cấp trên cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang nhấn mạnh, bên cạnh những ưu điểm đã đạt được của đại hội điểm các đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020, thời gian tới, để tiếp tục triển khai thành công đại hội đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020, cần nỗ lực khắc phục những tồn tại, hạn chế. Đồng thời chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm sau: trên cơ sở kết quả rút kinh nghiệm đại hội điểm cấp cơ sở, các huyện ủy, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc cần tăng cường chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và giúp đỡ đối với từng cơ sở trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, nhất là những đơn vị yếu kém, có vấn đề nổi lên hoặc khó khăn trong công tác cán bộ.

Đối với cấp ủy cơ sở, báo cáo chính trị phải chuẩn bị chu đáo, thể hiện tính tổng kết thực tiễn, tập trung làm rõ những nội dung căn bản, trọng tâm, những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế chủ yếu việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua, đồng thời xác định được những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đơn vị để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.

Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, cấp ủy cần quan tâm chỉ đạo, coi trọng toàn diện các nội dung của đại hội. Công tác nhân sự cấp ủy cần bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình. Vận dụng một cách linh hoạt các quy định, hướng dẫn và kịp thời phản ánh lên cấp có thẩm quyền để tiếp tục có những bổ sung, sửa đổi phù hợp trong quá trình thực hiện nội dung đại hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Ngọc Mai