.

Nông thôn mới, nỗ lực mới

Thứ Hai, 06/04/2015, 13:42 [GMT+7]

(QBĐT) - Sau 4 năm nỗ lực phấn đấu, cuối năm 2014, xã Cảnh Dương đã hoàn thành lộ trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Việc “cán đích” xây dựng NTM đúng thời hạn thể hiện sự quyết tâm, đồng thuận cao của Đảng bộ và nhân dân Cảnh Dương, đồng thời tạo nền tảng vững chắc trên hành trình xây dựng quê hương ngày càng văn minh hiện đại...

>> Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới

Cảnh Dương là một vùng đất giàu truyền thống cách mạng,  được xem là cửa ngõ phía bắc huyện Quảng Trạch, có trục đường giao thông thủy, bộ thuận lợi, từ lâu là trung tâm giao lưu buôn bán của các xã vùng Roòn. Toàn xã có diện tích tự nhiên 152, 3 ha, hơn 1.990 hộ với trên 8.629 khẩu. Từ khi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được ban hành, cấp ủy, chính quyền xã xác định rõ đây là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Trung ương với khu vực nông thôn và người nông dân.

Bởi vậy, ngay từ những ngày đầu bắt tay vào triển khai xây dựng NTM, Đảng ủy, UBND xã, các chi bộ thôn, các đoàn thể đã phối hợp tổ chức tuyên truyền vận động giúp người dân hiểu rõ vai trò chủ thể của mình, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Từ đó tạo không khí thi đua sôi nổi cùng chung sức đóng góp vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Thực tiễn cho thấy, mỗi địa phương có những đặc thù riêng để tiến hành xây dựng NTM. Ở Cảnh Dương, thuận lợi lớn nhất đó là sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh, huyện và sự đoàn kết nhất trí của cả hệ thống chính trị, nhất là sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, những ngày đầu bắt tay vào xây dựng NTM, Cảnh Dương cũng gặp không ít khó khăn, thách thức.

Đó là, địa phương thường  xuyên phải đối mặt với thiên tai, bão lụt, áp thấp nhiệt đới, gió mùa diễn biến khó lường; mũi nhọn kinh tế địa phương là khai thác thủy sản luôn chịu tác động của kinh tế thị trường, giá thu mua hải sản luôn biến động; cửa lạch sông Roòn luôn thay đổi ngày càng cạn, kè biển chưa xây dựng được. Mặt khác, do đất chật người đông nên cuộc vận động nhân dân tham gia hiến đất đạt hiệu quả thấp, việc xây dựng đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa xã gặp rất nhiều trở ngại vì không có quỹ đất để mở rộng.

Đẩy mạnh phát triển nghề cá góp phần nâng cao thu nhập của người dân.
Đẩy mạnh phát triển nghề cá góp phần nâng cao thu nhập của người dân.

Trước thực tế đó, vượt lên những khó khăn trở ngại, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn thể cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân nhân, Cảnh Dương đã tiến hành công cuộc xây NTM với khí thế hừng hực thi đua. Lộ trình thực hiện được tiến hành khoa học, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Trong quá trình thực hiện, Ban chỉ đạo NTM xã luôn bám sát chủ trương, lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân, huy động mọi nguồn lực xã hội để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị lớn này.

Qua công tác tuyên truyền, người dân Cảnh Dương hiểu rõ được chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM nên đã tự giác tham gia đóng góp ý kiến vào đồ án quy hoạch, đóng góp xây dựng một số công trình phúc lợi, tự chỉnh trang đường giao thông nông thôn.

Nhằm nâng cao thu nhập, phát huy nội lực của người dân trong xây dựng NTM, lãnh đạo xã luôn quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển sản xuất, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của các dự án tại khu vực làng nghề, phát triển các cơ sở chế biến thủy sản như: chế biến nước mắm, hàng hải sản khô xuất khẩu, sửa chữa cơ khí, đóng mới và sửa chữa tàu thuyền.

Đồng thời, khuyến khích các cơ sở, doanh nghiệp xây dựng cơ sở vật chất, kho bãi nhằm cung ứng và bao tiêu sản phẩm ngư nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất hàng hóa phát triển. Sau 4 năm triển khai xây dựng NTM, Cảnh Dương đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Bức tranh toàn cảnh về NTM của đã hiện lên với diện mạo mới rất đáng tự hào. Hệ thống đường giao thông nông thôn đã được nâng cấp, bê tông hóa theo quy hoạch hiện trạng và quy hoạch gắn kết, hòa nhập với mạng giao thông liên vùng, liên kết các khu dân cư với khu sản xuất; liên kết khu trung tâm xã với các thôn; tuyến đường kè biển nối với tuyến đường cứu hộ cứu nạn kết hợp khu neo đậu tàu thuyền tạo thành mạng lưới giao thông đồng bộ, thuận tiện.

Năm 2014 thu nhập bình quân của người dân Cảnh Dương ước đạt 24,3 triệu đồng/ người; 100% hộ gia đình được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ điện lưới quốc gia; tỷ lệ nhà kiên cố và bán kiến cố chiếm khoảng 87%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đã đạt 92,79% (so với yêu cầu là 90%); tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 85% (so với yêu cầu 70%); 9/9 thôn đạt danh hiệu làng văn hóa.

Bên cạnh đó, công tác xóa đói giảm nghèo, chính sách đền ơn đáp nghĩa được thực hiện đúng quy định; công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển mạnh mẽ; trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đặc biệt, xã đã tiếp tục làm tốt công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của một địa phương vùng biển có lịch sử hơn 370 năm...

Cuối năm 2014, xã Cảnh Dương được công nhận đạt chuẩn NTM. Đây thực sự là một niềm cổ vũ lớn lao sau chặng đường 4 năm phấn đấu cao độ của Đảng bộ và nhân dân Cảnh Dương. Thời gian tới, dẫu còn nhiều công việc phải làm để củng cố vững chắc những tiêu chí NTM đã đạt được, nhưng với nỗ lực mới, sự đoàn kết, nhất trí cao trong Đảng bộ, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, tin rằng Cảnh Dương sẽ có những bước tiến vững chắc, toàn diện trên hành trình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh hiện đại.

Trần Trung Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cảnh Dương