.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hội nghị lần thứ 65 thông qua Dự thảo (lần 2) Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Thứ Ba, 17/03/2015, 08:06 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 16-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị lần thứ 65 thông qua Dự thảo (lần 2) Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các thành viên Tiểu ban Văn kiện gồm các đồng chí: Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.   

Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu kết luận hội nghị.

Hội nghị thảo luận cho ý kiến về những kết quả đạt được qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Bước đầu nhận thấy rằng, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đã nỗ lực phấn đấu giành được những thành tựu quan trọng.

Một số chỉ tiêu định hướng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Kinh tế ổn định và có bước tăng trưởng khá, quy mô và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế được cải thiện đáng kể; cơ cấu kinh tế được chuyển dịch đúng hướng, cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được đầu tư, nâng cấp và phát huy tốt hiệu quả; du lịch, dịch vụ phát triển mạnh; các lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể; công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách xã hội đạt nhiều kết quả.

Chính trị-xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; cải cách hành chính, cải cách tư pháp có nhiều tiến bộ; hoạt động đối ngoại ngày càng sâu rộng, có hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và đạt được nhiều kết quả quan trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền được nâng lên; dân chủ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được phát huy; vai trò của Mặt trận, đoàn thể tiếp tục được khẳng định. Những kết quả nêu trên là tiền đề quan trọng để tỉnh Quảng Bình tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thẳng thắn nhìn nhận, so với mục tiêu tổng quát mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra, đến thời điểm này, tỉnh ta vẫn đang là một tỉnh nghèo, trình độ phát triển chưa đạt mức trung bình của cả nước. Còn 5 chỉ tiêu định hướng là: Tăng trưởng kinh tế; giá trị sản xuất công nghiệp; giá trị sản xuất dịch vụ; cơ cấu kinh tế; thu nhập bình quân đầu người chưa đạt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế còn chậm; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Nguồn lực huy động chưa đáp ứng nhu cầu phát triển; kết cấu hạ tầng còn thiếu đồng bộ, môi trường đầu tư, kinh doanh tuy đã được cải thiện nhưng chưa thực sự hấp dẫn. Thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng còn chậm; đời sống nhân dân một số vùng còn khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo và nguy cơ tái nghèo còn cao; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu. Một số hạn chế trên các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, văn hóa, xã hội chậm được khắc phục. Quản lý tài nguyên, môi trường có mặt còn bất cập.

Về phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển 5 năm 2015-2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Cần đổi mới mạnh mẽ cơ chế chính sách, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực nước ngoài và trong nước để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân...

Ngoài ra, còn một số ý kiến về chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Tiểu ban Văn kiện tổng hợp, hoàn thiện để thông qua trong lần 3 Dự thảo Báo cáo chính trị.

Hương Trà