.

Góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Ninh lần thứ XXIV

Chủ Nhật, 15/03/2015, 15:12 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 13-3, Đảng bộ huyện Quảng Ninh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện lần thứ 27 nhằm tham gia ý kiến dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020, đã đánh giá đầy đủ những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực, nêu lên những khuyết điểm hạn chế, nguyên nhân, rút ra một số bài học kinh nghiệm và xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại hội nghị, sau khi nghiên cứu dự thảo báo cáo, các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện và một số ngành đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng như: cần sắp xếp bố cục hợp lý, chỉnh sửa văn phong, phương pháp trình bày, các số liệu cần thống nhất và có sự kiểm định thực tế… Trong đó tập trung nhiều ý kiến góp ý thống nhất về một số chỉ tiêu kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt bàn bạc thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp mang tính đột phá trong nhiệm kỳ tới, nhằm xây dựng nền kinh tế huyện nhà cơ bản trở thành nền kinh tế công nghiệp, dịch vụ, du lịch, gắn với phát triển văn hóa, xã hội, giải quyết việc làm nông thôn, xóa đói giảm nghèo bền vững…

Những ý kiến đóng góp được Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh tiếp thu, ghi nhận và xem xét đưa vào Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 một cách thiết thực, cụ thể.

Hương Trà