.

Thông báo dự kiến về việc ngừng cung cấp điện từ ngày 06/10/2016 đến ngày 12/10/2016

Thứ Hai, 03/10/2016, 08:53 [GMT+7]
(QBĐT) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 06/10/2016 đến ngày 12/10/2016 bao gồm các khu vực sau:
 
1. Thành phố Đồng Hới:
Các tổ dân phố 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 phường Bắc Nghĩa; các tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 10 phường Bắc Lý; các tổ dân phố 3, 4, 5, 6, 7, 13, 15 phường Nam Lý từ 04h30 đến 07h00 ngày 06/10.
Các tổ dân phố 1, 2 phường Bắc Nghĩa từ 07h00 đến 09h00 ngày 06/10.
Các tổ dân phố 8, 11 phường Nam Lý từ 07h00 đến 09h00 ngày 07/10.
Các tổ dân phố Diêm Hạ, Diêm Nam, Diêm Trung, Diêm Thượng phường Đức Ninh Đông từ 07h00 đến 09h00 ngày 07/10.
Các thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 xã Lộc Ninh từ 05h00 đến 18h00 ngày 09/10.
Các tổ dân phố 6, 7 phường Hải Thành từ 05h00 đến 06h30 và từ 16h00 đến 18h00 ngày 12/10.
Xã Quang Phú từ 05h00 đến 18h00 ngày 12/10.
 
2. Huyện Quảng Ninh:
Xã Trường Sơn từ 09h30 đến 11h30 ngày 06/10.
Xã Hải Ninh từ 06h00 đến 18h00 ngày 08/10.
Các thôn Thống nhất, Hoành Vinh xã An Ninh từ 06h00 đến 09h00 ngày 10/10.
Các xã Hiền Ninh, Xuân Ninh từ 08h30 đến 10h30 ngày 10/10.
Thôn Lộc Long xã Xuân Ninh từ 08h30 đến 12h30 ngày 10/10.
 
3. Huyện Lệ Thủy:
Xã Dương Thủy; thôn Thuận Trạch xã Mỹ Thủy; chùa Hoằng Phúc từ 05h30 đến 11h30 ngày 09/10.
Khu tái định cư xã Hồng Thủy và các hộ nuôi tôm từ 06h00 đến 17h30 ngày 12/10.
Xã Hồng Thủy từ 13h00 đến 17h30 ngày 12/10.
 
4. Thị xã Ba Đồn:
Tổ dân phố Cầu phường Quảng Thuận; Các tổ dân phố 1, 2, 5 phường Ba Đồn từ 06h30 đến 09h30 ngày 08/10.
 
5. Huyện Quảng Trạch:
Các xã Cảnh Hóa, Phù Hóa, Quảng Liên; các thôn Xuân Trường, Hạ Trường, Thu Trường, Đông Trường xã Quảng Trường; Nhà máy xi măng Thanh Trường từ 06h30 đến 10h30 ngày 12/10.
 
6. Huyện Tuyên Hóa:
Các xã Thuận Hóa, Lê Hóa; thị trấn Đồng Lê (trừ các tổ dân phố Tam Đồng, Đồng Văn, Tân Lập) từ 05h00 đến 08h30 ngày 06/10.
Các xã Kim Hóa, Hương Hóa, Thanh Hóa, Thanh Thạch từ 05h00 đến 18h00 ngày 06/10. 
Thôn Khương Trung C xã Tiến Hóa từ 06h30 đến 10h30 ngày 12/10.
 
Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng theo dõi thêm trên Báo Quảng Bình số ra ngày thứ sáu (đăng lại thứ hai tuần tới) hàng tuần; Website: www.quangbinh.gov.vn, www.qbpc.vn hoặc gọi số điện thoại 19001909 để biết thêm chi tiết.
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG BÌNH