.

Thông báo dự kiến về việc ngừng cung cấp điện từ ngày 8/8/2016 đến ngày 14/9/2016

Thứ Tư, 07/09/2016, 20:57 [GMT+7]
(QBĐT) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 8/8/2016 đến ngày 14/9/2016 bao gồm các khu vực sau:
 
1. Thành phố Đồng Hới:
Các tổ dân phố 6, 7 phường Hải Thành từ 13h30 đến 17h30 ngày 08/9.
Các nhà máy Cao Lanh, Gốm Sứ, Bê tông Nguyên Anh từ 12h30 đến 16h00 ngày 08/9.
Các tổ dân phố 1, 2 phường Đồng Sơn từ 06h30 đến 10h30 ngày 09/9.
Xã Lộc Ninh; tổ dân phố 14 phường Bắc Lý; tổ dân phố 14 phường Bắc Lý từ 05h00 đến 18h00 ngày 10/9.
Các tổ dân phố 6, 10, 11, 12, 13, 14 phường Bắc Nghĩa từ 04h30 đến 07h00 ngày 13/9.
Các tổ dân phố 7, 8, 9, 10, 12 phường Bắc Nghĩa; Các tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 10 phường Bắc Lý; Các tổ dân phố 2, 6, 7 phường Nam Lý từ 04h30 đến 07h00 và từ 13h00 đến 14h00 ngày 13/9.
Các tổ dân phố 3, 4, 5, 13, 15 phường Nam Lý từ 04h30 đến 14h00 ngày 13/9.
Các tổ dân phố 10, 13, 14, 15 phường Bắc Lý; tổ dân phố 10 phường Nam Lý; tổ dân phố 10 phường Đồng Phú từ 05h00 đến 18h00 ngày 14/9.
Tổ dân phố 14 phường Nam Lý từ 05h00 đến 18h00 ngày 14/9.
 
2. Huyện Bố Trạch:
Thôn 7 xã Lý Trạch từ 05h00 đến 18h00 ngày 10/9.
Gạch tuy nen Chánh Hoà xã Nam Trạch từ 12h30 đến 16h00 ngày 08/9.
 
3. Huyện Quảng Trạch:
Xã Cảnh Dương; thôn Di Lộc xã Quảng Tùng từ 05h30 đến 18h00 ngày 09/9.
Thôn Xuân Kiều xã Quảng Xuân từ 06h30 đến 09h30 ngày 14/9.
 
4. Thị xã Ba Đồn:
Thôn Nhân Thọ, Ngoại Hải phường Quảng Thọ; thôn Tiền Phong, Chính Trực, Hóc Cây Tre phường Quảng Long từ 06h30 đến 09h30 ngày 14/9.
 
5. Huyện Minh Hóa:
Xã Thượng Hóa từ 10h00 đến 13h00 ngày 14/9.
 
Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng theo dõi thêm trên Báo Quảng Bình số ra ngày thứ sáu (đăng lại thứ hai tuần tới) hàng tuần; Website: www.quangbinh.gov.vn, www.qbpc.vn hoặc gọi số điện thoại 19001909 để biết thêm chi tiết.
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG BÌNH