Huyện ủy Quảng Ninh: Tập trung thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2017

Cập nhật lúc 14:55, Thứ Tư, 11/10/2017 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 11-10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Ninh khóa XXIV tổ chức hội nghị lần thứ 14 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III và 9 tháng năm 2017, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Đến dự có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các ban, ngành.
 Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
9 tháng năm 2017, việc triển khai nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện Quảng Ninh gặp nhiều khó khăn, đó là: vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại sự cố môi trường biển; việc triển khai dự án của Tập đoàn FLC tại Hải Ninh vẫn còn khiếu kiện, khiếu nại gây áp lực cho cấp ủy, chính quyền các cấp; những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra...
 
Nhưng với sự quan tâm của tỉnh, sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân toàn huyện nên tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục duy trì ổn định và đạt được kết quả tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, sản xuất vụ đông-xuân và hè-thu được mùa, tổng sản lượng lương thực ước đạt 49.500 tấn (tăng 187 tấn), đạt 100,38%; thu ngân sách 87,5 tỷ đồng, đạt 101,4%. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và công tác bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển được tập trung chỉ đạo. Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo được quan tâm.
 
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 5-11-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định kinh tế-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; chỉ đạo thành công Đại hội Hội CCB huyện nhiệm kỳ 2017-2022; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nền nếp, chặt chẽ; công tác dân vận, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được quan tâm thường xuyên...
 
Sau khi phân tích một số vướng mắc, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ, các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong những tháng cuối năm. Theo đó, cùng với công tác khắc phục thiệt hại do bão, ổn định cuộc sống nhân dân, huyện Quảng Ninh chú trọng chỉ đạo và chuẩn bị các điều kiện tập trung cho sản xuất vụ đông-xuân 2017-2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. 
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Quang lưu ý một số tồn tại cần phải khắc phục như hoạt động sản xuất, thu ngân sách còn thấp; công tác ổn định tình hình trong nhân dân, nhất là ở địa bàn xã Hải Ninh; vấn đề khai thác khoáng sản, lâm sản trái phép và đặc biệt là tình trạng khiếu kiện...
 
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, những tháng cuối năm, huyện Quảng Ninh tập trung rà soát lại các chỉ tiêu chủ yếu, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp để nỗ lực thực hiện theo kế hoạch đề ra. Huyện tăng cường chăm lo, động viên nhân dân khắc phục thiệt hại do bão để khôi phục sản xuất, ổn định đời sống; tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tập trung khắc phục diện tích rừng trồng bị thiệt hại...
 
Đặc biệt, huyện cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; đồng thời nghiên cứu phương án bảo vệ để tiếp tục triển khai thực hiện dự án FLC tại xã Hải Ninh. Đây là nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ huyện Quảng Ninh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện, góp phần hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2017. 
 
Hội nghị còn thông qua Quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung) của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020; thông qua nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về việc phát huy vai trò của phụ nữ đối với công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới.
 
Hương Trà
 
,
.
.
.