Tăng cường công tác phát hiện, phối hợp xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng

Cập nhật lúc 16:55, Thứ Tư, 11/01/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 11-1, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Thanh tra năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đến dự và phát biểu tại hội nghị. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Năm 2016, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thanh tra và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Năm 2016, toàn ngành đã triển khai 6.586 cuộc thanh tra hành chính và 252.529 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế 59.403 tỷ đồng và 4.000ha đất, trong đó kiến nghị thu hồi 37.957 tỷ đồng và 1.267ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 1.763 tập thể và nhiều cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 90 vụ việc với 138 đối tượng…

Bên cạnh đó, công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo đã được ngành Thanh tra chú trọng. Trong năm, các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã tiếp 363.405 lượt công dân với 186.719 vụ việc; tiếp nhận 239.406 đơn thư; giải quyết 23.397 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 86,1%. Công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai thực hiện thường xuyên, có sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ nên đã tạo ra một số kết quả nhất định. Năm 2016, qua thanh tra, kiểm tra, ngành Thanh tra đã phát hiện 30 vụ, 60 người có hành vi liên quan đến tham nhũng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo tổng kết tại hội nghị cũng nêu ra một số tồn tại, hạn chế như: một số địa phương, bộ, ngành ban hành và triển khai kế hoạch thanh tra còn chậm; một số vấn đề bức xúc của xã hội chưa được tập trung thanh tra làm rõ và xử lý kịp thời; việc ban hành kết luận thanh tra chưa đáp ứng được quy định về thời gian, chất lượng còn hạn chế; tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và chưa bị đẩy lùi; việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo còn hạn chế…

Tại hội nghị, các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã tập trung thảo luận đề ra một số nhiệm vụ để thực hiện tốt công tác Thanh tra năm 2017, trong đó chú trọng một số nhiệm vụ như: đổi mới công tác thanh tra theo hướng tăng cường thanh tra chuyên đề, giảm thanh tra vụ việc; nội dung thanh tra tập trung theo hướng tiếp tục tăng cường thanh tra trách nhiệm công tác quản lý nhà nước của các cấp, ngành; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng; triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, chính sách, giải pháp phòng ngừa tham nhũng…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của Thanh tra Chính phủ, ngành Thanh tra trong năm qua. Đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ mà ngành Thanh tra cần thực hiện trong thời gian tới, đó là: làm tốt công tác tham mưu, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí nhất là tăng cường công tác phát hiện, phối hợp xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao; tổ chức triển khai thực hiện một cách kiên quyết, có hiệu quả về kế hoạch thanh tra năm 2017 bảo đảm đúng theo yêu cầu định hướng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tập trung thanh tra vào một số lĩnh vực như: quản lý sử dụng đất đai, tài chính; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thanh tra; thực hiện tốt công tác phối hợp quốc tế trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng; rà soát, hoàn thiện tổ chức thanh tra bảo đảm tinh gọn, hiệu quả…

Ngọc Hải

 

,
.
.
.