Tập trung tham mưu, góp phần đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ

Cập nhật lúc 11:12, Thứ Bảy, 07/01/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 6-1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Trần Xuân Vinh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể.

Năm 2016, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tổ chức cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy triển khai kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng; chủ động tổng hợp, rà soát và có các phương án bố trí, sắp xếp cán bộ lãnh đạo cấp ủy và chính quyền các cấp phù hợp, gắn với cơ cấu và nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020; chuẩn bị tốt về nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị đồng bộ và thống nhất; tham mưu giới thiệu cán bộ ứng cử, điều động, bố trí, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, tạo được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Việc quản lý sử dụng biên chế; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ triển khai bảo đảm chất lượng; chủ động tham mưu xây dựng các chương trình hành động, quy định, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; sắp xếp hệ thống tổ chức Đảng theo các loại hình, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Công tác nắm tình hình liên quan đến an ninh biên giới, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, chính trị nội bộ trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tình hình nhân dân liên quan đến sự cố môi trường biển… được tham mưu thực hiện hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương tập thể cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp nỗ lực, phấn đấu thực hiện đạt được 9 kết quả nổi bật trong công tác cán bộ năm 2016.

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, cần tập trung tham mưu đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ; tham mưu chuyên sâu các đề án về công tác cán bộ, các thể chế phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc lấy phiếu đánh giá về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp phê duyệt, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh cán bộ chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong từng địa phương, đơn vị; tạo nguồn cán bộ dồi dào để chủ động nguồn nhân sự cho cấp ủy khóa mới; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp sắp xếp, bố trí, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý; xây dựng, triển khai thực hiện các chủ trương mới về công tác cán bộ như thi tuyển lãnh đạo một số đơn vị sự nghiệp công lập; thí điểm nhất thể hóa một số chức danh ở một địa phương cấp huyện; nghiên cứu, tạo bước chuyến biến trong công tác cán bộ…

Về công tác phát triển đảng, cần tiếp tục làm tốt việc sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng theo từng loại hình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; chỉ đạo củng cố những tổ chức cơ sở đảng yếu kém; chú trọng công tác bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên mới, nhất là phát triển đảng trong vùng đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc thiểu số, doanh nghiệp tư nhân… góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh; có đề án phát triển đảng viên vùng giáo, đây là nhiệm vụ đột phá trong công tác phát triển đảng.

Tham mưu kịp thời cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề án vị trí việc làm và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội; rà soát, chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng biên chế, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định 68 của Chính phủ; triển khai thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108 của Chính phủ.

Tăng cường công tác nắm tình hình chính trị nội bộ, bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu về tổ chức, cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng bảo đảm cả về chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị; những trường hợp có biểu hiện tiêu cực lợi dụng công việc được giao vì động cơ cá nhân phải kiên quyết xử lý nghiêm.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và phát biểu kết luận hội nghị.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 9 tập thể,10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016; 8 tập thể và 9 cá nhân được nhận giấy khen của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

N.M

 

 

,
.
.
.