Quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân

Cập nhật lúc 10:06, Thứ Tư, 04/01/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 3-1-2017, Ban Chỉ đạo xây dựng về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCCS) của tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu kết luận hội nghị.

Năm 2016, cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện QCDCCS gắn với việc tăng cường và đổi mới công tác dân vận; triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDCCS; tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, giải pháp nhằm phát huy trách nhiệm của hệ thống chính trị trong thực hiện QCDCCS; đẩy mạnh thực hiện Pháp lệnh, các nghị định về dân chủ cơ sở; quan tâm thực hiện QCDCCS trong thực hiện các nội dung trọng tâm nổi lên.

Thực hiện QCDCCS ở các loại hình cơ sở, lĩnh vực tiếp tục đi vào nền nếp, hiệu quả hơn. Thực hiện QCDCCS đã tiếp tục góp phần làm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của cấp ủy đảng các cấp, chính quyền, phát huy vai trò tham mưu nòng cốt của Mặt trận, đoàn thể; phát huy được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện QCDCCS ở tỉnh ta vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục, đó là: công tác tuyên truyền, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị có mặt còn hạn chế; việc triển khai một số dự án lớn chưa công khai đầy đủ, thấu đáo nên chưa tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân...

Tại hội nghị, các thành viên trong Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm tiếp thực hiện hiện quả QCDCCS của tỉnh năm 2017.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Công Thuật ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm 2016 của Ban Chỉ đạo xây dựng về thực hiện QCDCCS của tỉnh. Về nhiệm vụ trong năm 2017, đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo lưu ý: Cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị, (khóa XI) và Công văn số 87- CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDCCS; gắn việc triển khai thực hiện QCDCCS với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, Chỉ thị của của Trung ương và của tỉnh về công tác dân vận, xây dựng Đảng và các phong trào thi đua yêu nước; tập trung chỉ đạo các cơ quan nhà nước thực hiện các giải pháp nhằm mở rộng các hình thức dân chủ trên các loại hình cơ sở, các lĩnh vực; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thực hiện QCDCCS; nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDCCS; đẩy mạnh công tuyên truyền; tiếp tục chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở...

N.Mai
 

,
.
.
.