Năm 2016, dự án SRDP đã giao 1.870ha đất lâm nghiệp cho các hộ dân

Cập nhật lúc 17:28, Thứ Năm, 29/12/2016 (GMT+7)

(QBĐT) - Chiều 29-12, UBND tỉnh tổ chức họp Ban chỉ đạo dự án Phát triển bền vững vì người nghèo tỉnh Quảng Bình (Dự án SRDP) về tình hình thực hiện dự án năm 2016, kế hoạch năm 2017. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo dự án chủ trì cuộc họp. Tham dự có các thành viên Ban chỉ đạo dự án SRDP, lãnh đạo Ban quản lý dự án SRDP, điều phối viên nhóm hỗ trợ dự án SRDP các huyện.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo dự án phát biểu kết luận cuộc họp.
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo dự án phát biểu kết luận cuộc họp.

Năm 2016 là năm đánh giá giữa kỳ quá trình thực hiện dự án nên có ý nghĩa quan trọng trong việc xem xét tiến độ thực hiện, các kết quả ban đầu và mức độ đạt được các mục tiêu của dự án. Vì vậy, ngay sau khi kế hoạch công tác và ngân sách năm 2016 được UBND tỉnh phê duyệt, các cấp thực thi dự án đã chủ động triển khai các hợp phần theo kế hoạch đề ra.

Theo báo cáo của đại diện lãnh đạo dự án SRDP, các hoạt động của dự án đã được triển khai đồng bộ trên địa bàn 40 xã dự án và một số xã ngoài vùng mục tiêu. Ban quản lý dự án tỉnh (PPMU) đã tăng cường phân cấp cho các cấp thực thi dự án và phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân; tập trung nhân rộng các phương pháp tiếp cận của dự án, mô hình làm ăn có hiệu quả cả trong và ngoài vùng mục tiêu.

Các khóa đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp thực thi dự án và người dân hưởng lợi tập trung vào các lĩnh vực chuyên sâu như nghiên cứu các ngành hàng tiềm năng cấp xã, huyện, lập phương án sản xuất kinh doanh, xây dựng tiểu dự án đầu tư vào nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt nhằm nâng cao hiệu quả đối với các cây trồng, vật nuôi truyền thống (ngô, lúa, lạc, keo, bò, gà); kỹ thuật nuôi trồng một số cây, con mới (nấm, hành, thỏ).

Tiếp tục chuyển vốn và hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh để cho vay đến các nhóm tiết kiệm-tín dụng. Ký kết hợp đồng với các đơn vị liên quan triển khai các gói thầu cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt thành rừng sản xuất và giao, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong năm 2016, dự án đã hoàn thành việc giao 1.870ha đất lâm nghiệp kèm theo 1.493 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân vùng mục tiêu dự án.

Bên cạnh đó, các cấp thực thi dự án cũng tập trung hỗ trợ, giám sát các tổ hợp tác thực hiện các gói tài trợ đầu tư nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu và phân cấp xét duyệt cho các huyện…

Trong năm 2016, Ban quản lý dự án đã hoàn thành công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015, được đơn vị kiểm toán độc lập đánh giá bảo đảm công khai, minh bạch, tuân thủ nghiêm túc các quy định của nhà tài trợ IFAD và Chính phủ Việt Nam. Một số tồn tại trong công tác quản lý tài chính liên quan đến thủ tục hành chính và hiểu biết của người hưởng lợi đã được PPMU khắc phục kịp thời. Đến giữa kỳ quá trình thực hiện, dự án SRDP đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, được nhà tài trợ IFAD đánh giá đạt yêu cầu.

Năm 2017, dự án sẽ tập trung chủ yếu các lĩnh vực như: triển khai quy trình MoSEDP trung hạn, hỗ trợ kỹ thuật thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị mới, thúc đẩy phát triển các chuỗi giá trị, tham gia hội chợ thương mại, tập trung ưu tiên phát triển nhóm tiết kiệm vay vốn thôn bản, tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng công phục vụ phát triển các chuỗi giá trị…

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Tiến Dũng yêu cầu các ban, ngành liên quan tiếp tục hỗ trợ, phối hợp tích cực với Ban quản lý dự án tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân dự án trong năm 2017. Cụ thể, Sở Tài nguyên-Môi trường đôn đốc các đơn vị trực thuộc khẩn trương hoàn thành giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hội LHPN tỉnh khuyến khích người nghèo và phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia vào các nhóm tiết kiệm-tín dụng...

Lê Mai

  

  

,
.
.
.