Các đảng bộ tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Cập nhật lúc 07:40, Thứ Năm, 12/01/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 11-1, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt trong toàn lực lượng. Thiếu tướng Từ Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị và trực tiếp truyền đạt nghị quyết.

Các đại biểu dự hội nghị đã được nghe những nội dung cơ bản, điểm mới của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; 4 nhóm giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng bộ Công an tỉnh.
Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng bộ Công an tỉnh.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh, sau hội nghị này kịp thời xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết một cách tích cực, sáng tạo, gắn với thực tiễn của đơn vị mình; triển khai một cách đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết đã đề ra.

Ngô Quang Văn

* Ngày 9-1, Huyện ủy Bố Trạch đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo cốt cán toàn huyện. Đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và trực tiếp quán triệt các nghị quyết.

Tại hội nghị này, Huyện ủy Bố Trạch triển khai  5 nội dung quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) bao gồm: Nghị quyết số 04 - NQ/TW ngày 30-10-2016 về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ; Nghị quyết số 05 –NQ/TW ngày 1-11-2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Kết luận số 09- KL/TW ngày 19-10-2016 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Nghị quyết số 06 – NQ/TW ngày 5-11-2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; công tác quy hoạch cán bộ huyện Bố Trạch nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thành Vinh

* Ngày 10-1, Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn thị xã học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII). Dự hội nghị có đồng chí Trần Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Thắng quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cũng tại hội nghị này, đại diện Ban Thường vụ Thị ủy đã quán triệt, triển khai đến các đại biểu Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của kinh tế; Kết luận số 09-KL/TW về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Nghị quyết 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thị ủy yêu cầu các cấp ủy đảng cần tổ chức, triển khai, quán triệt tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); các đồng chí Bí thư cấp ủy các cấp phải trực tiếp triển khai cho cán bộ, đảng viên ở cấp mình thực hiện và tiến hành triển khai đồng thời các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) với các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh trên tinh thần sáng tạo, nhanh gọn và áp dụng ở địa phương mình một cách hiệu quả nhất.

Hồng Sâm-Hoài Thu

* Ngày 10-1, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hoá đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII). Dự hội nghị có đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ...

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Hải Châu quán triệt Nghị quyết số 04 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, lãnh đạo UBND huyện quán triệt Nghị quyết số 05 - NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06 - NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và Kết luận số 09 - KL/TW về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các đảng ủy, chi ủy trực thuộc Huyện ủy, trước hết là đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết ở cấp mình, triển khai thực hiện nghị quyết một cách nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, đánh giá việc học tập nghị quyết, các bài viết thu hoạch cá nhân sau học tập, quán triệt ở các cấp, kế hoạch thực hiện của cá nhân và đưa vào nội dung thi đua.

Võ Hoài

* Ngày 9-1, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII). Đại tá Hoàng Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong thời gian một ngày, hội nghị đã được nghe giới thiệu, quán triệt 4 chuyên đề gồm: Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 1-11-2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5-11-2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định kinh tế thương mại tự do thế hệ mới và Kết luận số 09-KL/TW ngày 19-10-2016 về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Kết luận hội nghị, Đại tá Hoàng Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy bộ CHQS tỉnh yêu cầu cán bộ, đảng viên, quần chúng cần nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ giải pháp trong các nghị quyết, kết  luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII); đồng thời, nhận diện rõ những biểu hiện tự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” để từ đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động. Sau hội nghị, cấp ủy các cơ quan, đơn vị khẩn trương tập trung, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đến tất cả các cán bộ, đảng viên, quần chúng, chiến sỹ trong cơ quan, đơn vị mình.

Minh Tú

* Ngày 11-1, Huyện ủy Minh Hóa đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tham gia hội nghị có các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của huyện, trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị.

Các nội dung được nghiên cứu, quán triệt tại hội nghị bao gồm: Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 1-1-2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5-11-2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09-KL/TW ngày 19-10-2016 về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa yêu cầu đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện nhận thức sâu sắc về thực trạng, thời cơ, thách thức, mục tiêu, giải pháp chủ yếu của các chuyên đề trong nghị quyết, kết luận của Trung ương đã được tiếp thu. Đồng thời, có những đề xuất, kiến nghị những giải pháp để thực hiện nghị quyết tại địa phương, đơn vị.

Thùy Linh
(Đài TT-TH Minh Hóa)

* Ngày 10-1, Huyện ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Đội ngũ cán bộ cốt cán của huyện Quảng Ninh đã được quán triệt, học tập những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biển hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; về tình hình kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Sau khi quán triệt trong cán bộ cốt cán cấp huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở tiếp tục quán triệt nội dung của nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên ở địa phương, đơn vị mình, từ đó xây dựng chương trình hình động cụ thể để thực hiện, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Hà Ngọc Khang
(Đài TT-TH Quảng Ninh)

* Trước đó, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt trong BĐBP tỉnh.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã truyền đạt cho các đại biểu 4 chuyên đề, gồm: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định tự do thế hệ mới; chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công, để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

Phát biểu quán triệt tại hội nghị, Đại tá Vũ Mạnh Lượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh yêu cầu cán bộ chủ chốt của các chi bộ, đảng bộ cơ sở cần phải học tập, nắm vững và nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa của các chuyên đề Nghị quyết, từ đó làm cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc đến mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng; đề ra nội dung, phương pháp cụ thể, sát đúng, thiết thực theo tình hình thực tế ở địa bàn của mỗi đơn vị để triển khai, thực hiện có hiệu quả.

Châu Thành

 

,
.
.
.