.

Triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2015

Thứ Tư, 11/02/2015, 11:10 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 10-2, Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm, AIDS, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (BCĐ 138) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2015 và quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BCA ngày 19-8-2014 của Bộ Công an, Chỉ thị số 31/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 30-1-2015 của UND tỉnh về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo".

Đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 138 chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố...

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 138, trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 138 trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Năm 2014 là năm thứ ba triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chương trình hành động số 09-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới", công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thời gian qua được cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, doanh nghiệp quan tâm chỉ đạo triển khai sâu rộng trên nhiều địa bàn, lĩnh vực với nhiều hình thức, biện pháp; công tác phối hợp giữa lực lượng công an với các ban, ngành, đoàn thể có sự gắn kết hơn, đã tạo động lực thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Trong đó, cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng nhiều mô hình mới, sáng tạo. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở các địa bàn có đồng bào theo các tôn giáo được củng cố; UBND tỉnh tổ chức thành công việc tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 11/CT- BNV ngày 7-6-1994 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào theo đạo Thiên chúa trong tình hình mới".

Công tác dân vận trong lực lượng Công an nhân dân được quan tâm triển khai thực hiện thường xuyên, mang lại hiệu quả cao; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình phối hợp, kế hoạch liên ngành về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội trên địa bàn.

Qua đánh giá phân loại, toàn tỉnh có 1.201/1.273 khu dân cư, 134/159 xã, phường, thị trấn; 388/425 cơ quan, doanh nghiệp; 570/618 trường, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự". Cũng trong năm 2014, tỉnh ta được Bộ Công an tặng thưởng 3 cờ thi đua, 13 bằng khen và 81 Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Tuy nhiên, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, khó khăn, đó là: việc phối hợp thực hiện các nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp, kế hoạch liên ngành của một số cơ quan, ban, ngành chưa chặt chẽ; công tác tuyên truyền chưa thường xuyên; lực lượng chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ chưa được quan tâm thỏa đáng nên chưa thu hút, động viên cán bộ tham gia vào các lực lượng này...

Thời gian tới, thực hiện chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của Bộ Công an, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh ban hành chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2015 với những nội dung trọng tâm. Đó là, nâng cao công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, giải pháp đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Trong đó, đổi mới nội dung, biện pháp vận động toàn dân bảo vệ ANTQ, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; chú trọng công tác xây dựng mô hình, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ ANTQ; tăng cường phối hợp với các lực lượng, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội trọng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT; đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ "Giữ vững an ninh, trật tự xã hội" trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...

Tại hội nghị, có 4 tập thể được tặng thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh; 5 tập thể và 5 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2014; đồng thời Bộ Công an tặng thưởng 3 cờ thi đua và 8 bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2014 và tặng 81 Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" cho các cá nhân...

Hương Trà